Home > Studieweb > Overalltoets

Overalltoets


Bij de Overalltoets (OAT) krijgt de student 60 meerkeuzevragen voorgelegd, die beogen de student te toetsen op het vermogen om adequaat een verband te leggen tussen een klinische situatie of een klinisch probleem en de onderliggende theorie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren staat daarbij dit jaar niet één casus centraal. Elke vraag kan gekoppeld zijn aan een willekeurige klinische situatie of een onderdeel daarvan.
Op deze manier kunnen alle vakgebieden gemakkelijker vertegenwoordigd zijn in de Overalltoets.

Voorbereiding EBK-eindpresentatie
De jaarlijkse OAT is een goede voorbereiding op de EBK-eindpresentatie (Ma2), omdat daar vergelijkbare vragen kunnen worden gesteld. Het resultaat bij de OAT levert de student inzicht in de eigen ontwikkeling in relatie tot die van de medestudenten in hetzelfde studiejaar en in de overige studiejaren.

Overalltoets 2016-2017
De Overalltoets1617 kan worden gemaakt van maandag 9-1-2017 (8.00 uur) tot vrijdag 20-1-2017 (12.00 uur), deelname is verplicht voor Masterstudenten.

exam.vu.nl  (Overalltoets1617 studenten, beschikbaar vanaf 9-1-2017)

De overalltoetscommissie kunt u per mail bereiken via overalltoets@acta.nl
 
Meer informatie over de Overalltoets staat op:

·         Blackboardcursus Overalltoets1617 bachelor

·         Blackboardcursus Overalltoets1617 master

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl