Home > Studieweb > Overalltoets

Overalltoets


Bij de Overalltoets (OAT) krijgt de student 60 meerkeuzevragen voorgelegd, die beogen de student te toetsen op het vermogen om adequaat een verband te leggen tussen een klinische situatie of een klinisch probleem en de onderliggende theorie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren staat daarbij dit jaar niet één casus centraal. Elke vraag kan gekoppeld zijn aan een willekeurige klinische situatie of een onderdeel daarvan.
Op deze manier kunnen alle vakgebieden gemakkelijker vertegenwoordigd zijn in de Overalltoets.

Spiegelinformatie en voorbereiding op EBK-eindpresentatie
Het resultaat bij de OAT geeft iedere student inzicht in de eigen ontwikkeling in relatie tot die van de medestudenten in hetzelfde studiejaar en in de overige studiejaren.
De jaarlijkse OAT is een goede voorbereiding op de EBK-eindpresentatie (Ma2), omdat daar vergelijkbare vragen kunnen worden gesteld.

Overalltoets 2016-2017
De Overalltoets1617 kon worden gemaakt van maandag 9 tot vrijdag 20 januari.
De eindrapportage (met resultaten en een toelichting op alle vragen) is beschikbaar via onderstaande links:

Blackboardcursus: Overalltoets1617 bachelor  zie: OAT1617 Eindrapportage
Blackboardcursus: Overalltoets1617 master    zie: OAT1617 Eindrapportage

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl