Jongh, A. de

+31 20 59 80824
5n-15
a.d.jongh@acta.nl
acta ( mondgezondh )
Professor (Oral Public Health)

Expertise

  • Behavioral sciences
  • Special dental care

Professional interest

  • Dental fear and phobia
  • Psychological trauma
  • Complex patients 

Ad de Jongh (1956) is tandarts en gz-psycholoog. Hij is als bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen - vanwege Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) - verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit, waar hij verantwoordelijk is voor het onderzoek op het terrein van de gedragswetenschappen in de tandheelkundige setting en hoofdopleider van de postinitiële masteropleiding tandarts-angstbegeleiding. Daarnaast is hij sinds 2011 honorary professor aan de School of Health Sciences van Salford University in Manchester en sinds 2017 aan het Institute of Health and Society van de University of Worcester, beiden in het Verenigd Koninkrijk. In 2015 was Ad de Jongh betrokken bij de oprichting van het Psychotrauma Expertise Center (PSYTREC), een GGz-instelling in Bilthoven, waar hij deel uitmaakt van de directieraad.
Ad de Jongh studeerde in 1985 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam, in 1991 rondde hij de studie psychologie af (hoofdrichting klinische Psychologie) (Universiteit van Amsterdam; 'Cum Laude'), en in 1995 promoveerde hij op het proefschrift 'Dental Anxiety: A cognitive perspective' aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1988 tot 2001 werkte hij als 'angsttandarts' in een tweetal gezondheidscentra. Ad de Jongh heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde angststoornissen, waaronder de fobie voor de tandheelkundige behandeling – de meest voorkomende fobie in Nederland - en posttraumatische stress-stoornis, ofwel PTSS.
Ad de Jongh heeft bijdragen geleverd op een aantal terreinen waaronder de tandheelkunde en de klinische psychologie. Zo introduceerde hij in 1993 de behandelmethode EMDR in Nederland, hetgeen momenteel de behandeling van eerste keuze voor psychotrauma is en in Nederland door ongeveer 95% van de psychologen - die behandelingen op basis van evidence-based richtlijnen uitvoeren - wordt toegepast. Momenteel is hij ondermeer betrokken bij onderzoek naar evidence based behandelingen voor de gevolgen van psychotrauma, bij diverse populaties waaronder kinderen, mensen met een verstandelijke beperking en patiënten met complexe pathologie zoals complexe PTSS en psychose.
Ad de Jongh is (co-) auteur van 6 boeken en meer dan 300 wetenschappelijk publicaties in tijdschriften of boeken, is onder andere hoofdredacteur van EMDR Magazine, zit in de redactieraad van EMDR Research and Practice en European Journal of Psychotraumatology, en verzorgt lezingen en cursussen op zijn vakgebied in binnen- en buitenland.

SHORT BIO
Ad de Jongh, Ph.D. is both dentist and clinical psychologist. He was appointed in 2003 as professor of Anxiety and Behavior Disorders at the Academic Centre for Dentistry (ACTA) in Amsterdam, The Netherlands, a collaboration of the University of Amsterdam and the Vrije Universiteit. He is responsible for research in the field of behavioral sciences and is program director of the postgraduate master program ‘Dentist specialized in treatment of dental fear’. Besides this he is honorary professor in psychology at the School of Health Sciences of Salford University in Manchester, and at the Institute of Health and Society of the University of Worcester, both in the United Kingdom. In 2015 Ad de Jongh was involved in the establishment the Psychotrauma Expertise Center (PSYTREC), a mental health institution in Bilthoven that uses a short, and highly intensive treatment program for Complex PTSD, where he is member of the board of directors and head of the research department.
In 1985 Ad de Jongh received his DDS degree as a dentist from the University of Amsterdam, in 1991 he finished his master in psychology (main direction clinical psychology) at the University of Amsterdam ('Cum Laude ') and in 1995 he received his PhD for his thesis entitled 'Dental Anxiety: A cognitive perspective ' (University of Amsterdam). From 1988 to 2001 Ad de Jongh worked as a dentist treating dentally fearful patients at two different health centers. After studying Clinical and Health Psychology at the University of Amsterdam he specialized in the treatment of trauma-related anxiety disorders, including dental phobia - the most prevalent type of phobia in the Netherlands - and posttraumatic stress disorder, or PTSD.
Ad de Jongh has contributed to a number of areas in dentistry, and clinical psychology. For example, in 1993, he introduced EMDR therapy in the Netherlands, which is currently first choice for the treatment of psychotrauma, and is used by approximately 95% of the psychologists who treat psychological trauma based on evidence-based guidelines. Currently, he is involved in research determining the efficacy of evidence-based treatments for the consequences of traumatic events in a wide variety of populations including children, people with intellectual disabilities and people with complex psychiatric conditions, including complex PTSD, and psychosis.

Ad de Jongh has written or (co-)edited 6 books, and over 300 scientific publications in peer reviewed journals or books. He is co-editor in chief of EMDR Magazine, serves on the editorial board of EMDR Research and Practice and the European Journal of Psychotraumatology, and provides lectures and courses in his field of expertise, both in the Netherlands and abroad. 

LIST OF PUBLICATIONS (from 1999 until now)

Ancillary activities

Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma - Unknown Bilthoven, 01 januari 1998
Psychotrauma Expertisecentrum B.V. Psytrec - Director Bilthoven, 01 oktober 2015
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 08 februari 2021