Filmopnames & fotografie

Geen opnames zonder toestemming
ACTA zit in een fotogeniek pand. Er is dan ook enorme interesse vanuit externe instanties om het ACTA pand intern te fotograferen voor commerciële doeleinden, maar het is geen openbaar gebouw. Aan commerciële doeleinden kan en wil ACTA niet meewerken. Alleen voor maatschappelijke instanties maken wij een uitzondering als de omstandigheden en de aanleiding passen bij de grondbeginselen van ACTA. Dat betekent dat er niet zomaar gefilmd en gefotografeerd mag worden. Cameraploegen en fotografen mogen het pand betreden als zij medewerkers of studenten komen filmen/fotograferen die hun medewerking verlenen aan een interview of televisieprogramma. Daarvoor is wel altijd toestemming nodig van de dienst M&C die de aanmelding bij de beveiliging verzorgt. De dienst mag de toegang altijd weigeren als zij dat nodig acht. Let bij het filmen/fotograferen in het pand nog op het volgende: 

  • stoor patiënten, medewerkers en studenten niet, of als het niet anders kan zo min mogelijk;
  • houdt rekening met de privacy van onze patiënten, studenten en medewerkers; 
  • een fotograaf/filmploeg mag patiënten, medewerkers en studenten niet fotograferen/filmen in het pand, zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven; 
  • als een behandeling wordt gefilmd/gefotografeerd dan moet er ook rekening worden gehouden met de hygiëneregels. Daarvoor vragen we onze HIP-deskundigen mee te kijken/denken.