Filmopnames & fotografie

Geen opnames zonder toestemming
Het ACTA-gebouw is niet openbaar. Voor filmen of fotograferen in het pand is altijd toestemming nodig van de dienst Marketing & Communicatie.

Wanneer wordt doorgaans toestemming verleend?

  • Als een medewerker of student namens ACTA vrijwillig meewerkt aan een interview. Daarvoor kunnen foto's of televisieopnames in het pand nodig zijn. 
  • Wanneer er foto's of filmopnames worden gemaakt door organisaties waarmee ACTA intensief samenwerkt. 

Is er toestemming verleend? Houdt dan rekening met de volgende zaken: 

  • stoor medewerkers, studenten, patiënten en overige bezoekers in het pand niet, of als het niet anders kan zo min mogelijk;
  • houdt rekening met de privacy van onze medewerkers, studenten, patiënten en overige bezoekers; 
  • fotografeer of film medewerkers, studenten, patiënten en overige bezoekers niet zonder hun toestemming; 
  • film of fotografeer een behandeling niet zonder dat onze deskundigen van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie meekijken/meedenken.