Persberichten 2012

4 december 2012 
Voedingstoffen stimuleren botvorming
Promovenda Marjoleine Willems onderzocht wat het effect is van een combinatie van mechanische belasting, de belasting van het skelet door beweging en de zwaartekracht, en voedingsstoffen op de stikstofoxideproductie. Dat laatste is essentieel voor de botvorming in het lichaam.

17 oktober 2012 
Aantal vrouwen met mondkanker toegenomen
Promovenda Manon Weijers vergeleek twee patiëntengroepen met mondkanker met elkaar in de periode 1980-1984 en 2000-2004. Haar belangrijkste ontdekking is dat het aantal vrouwen met mondkanker in die perioden relatief is toegenomen. empty

6 september 2012 
Fred Rozema benoemd tot bijzonder hoogleraar MTI
De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft 15 juli 2012 ingestemd met de benoeming van dr. Fred R. Rozema tot bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) bij ACTA. Het betreft een nieuw ingestelde leerstoel, die zich richt op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat de brug kan slaan tussen het medisch en tandheelkundig handelen in zowel de tandheelkundige als medische beroepspraktijk.

27 juli 2012   
Het kauwstelsel wordt niet krachtiger, maar wel effectiever na operatieve behandeling
Veel Nederlanders hebben een te kleine onderkaak; een veel voorkomende afwijking van het aangezichtsskelet. Na operatieve behandeling hiervoor wordt het kauwstelsel – bij een specifieke groep patiënten – niet noodzakelijkerwijs krachtiger, maar wel effectiever. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Gertjan Dicker, waarop hij 6 september a.s. promoveert.

27 juni 2012  
'Discussie moet niet alleen over de gestegen tarieven gaan' (opinie Albert Feilzer)
'Donderdag 28 juni debatteert de Tweede Kamer over het vervolg van het per 1 januari jl. gestarte experiment vrije prijzen mondzorg. Aanleiding is een door de NZA uitgevoerde Marktscan Mondzorg, waaruit zou blijken dat de prijzen van de tandartsen in de eerste drie maanden van dit jaar fors zijn gestegen. Het is goed dat de Tweede Kamer debatteert over de mondzorg, maar kijk in die discussie niet alleen naar die tarieven, maar neem een breder perspectief in ogenschouw.'

22 juni 2012  
Waarom is bot zo sterk?
Mineraal speelt een grote rol in de stijfheid van bot, maar deze invloed is minder groot dan tot nu toe werd aangenomen. Dat stelt ACTA-promovendus Nop Willems in zijn proefschrift Developmental changes in condylar bone and their mechanical consequences waarop hij 6 juli promoveert.

8 juni 2012  
Beweging goed voor kwaliteit botten
Een chronische ontsteking kan ervoor zorgen dat botten minder stevig worden doordat ontstekingsstoffen in de bloedsomloop terecht komen. Voldoende lichaamsbeweging kan er juist voor zorgen dat de sterkte van de botten behouden blijft. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Rishikesh Nandkumar Kulkarni.

5 juni 2012  
ACTA wint Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur
Vrijdag 1 juni heeft het gebouw van Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur gekregen. De jury noemt het ACTA-gebouw in hoge mate excellent door de betrokkenheid en professionele houding van zowel ACTA als Benthem Crouwel Architekten. Samen ontvingen zij de prijs van 10.000 euro uit handen van Hedy d’Ancona.

8 maart 2012  
Voorzichtigheid geboden bij gebruik van splints bij slaapbruxisme
Jac. van der Zaag deed onderzoek naar de diagnose, de etiologie en de behandelingsmethoden van slaapbruxisme. Bruxisme is een bewegingsstoornis van het kauwstelsel die onder andere wordt gekenmerkt door tandenknarsen en klemmen.

24 februari 2012  
De cementlaag: een zwakke schakel in de restauratie
Ernstig gemutileerde gebitselementen worden vaak gerestaureerd met restauraties die met een composietcement worden verbonden aan het resterende tandweefsel. Deze adhesieve verbinding is vaak de zwakste schakel in de restauratie.

7 februari 2012  
Michail Koutris ontvangt 'GSK – IOT Best presentation award 2012'
Tijdens de druk bezochte Dental Research Meeting van het Interuniversitair Onderzoekoverleg Tandheelkunde (IOT), gehouden op 2 en 3 februari jl. te Lunteren, ontving Michail Koutris de 'GSK–IOT Best Presentation Award'.

27 januari 2012  
Wetenschap blijft achter bij ontwikkelingen in kaakchirurgie
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) is sinds een aantal jaren de nieuwe benaming voor het specialisme dat in de volksmond ‘kaakchirurgie’ wordt genoemd. Jan de Lange beschrijft in zijn oratie de grote klinische ontwikkeling die het specialisme sinds de erkenning ervan in 1956 heeft doorgemaakt.

18 januari 2012 
Mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven
Binnen de tandheelkunde wordt met behulp van vragenlijsten onder meer het begrip mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) gemeten. Dit wordt gedaan vanuit het idee dat bepaalde mondgezondheid-gerelateerde problemen, zoals kiespijn, invloed kunnen hebben op het dagelijks leven.

17 januari 2012 
Benoeming dr. E.A.J.M. Schulten tot hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Dr. E.A.J.M. (Bert) Schulten is per 1 januari jl. benoemd tot hoogleraar Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie aan het VUmc en ACTA. Bert Schulten studeerde tandheelkunde en geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.