Persberichten 2013


13 december 2013
Titanium speelt een rol in ontstekingen rondom gebitsimplantaten
Muhammad Irshad stelt dat het materiaal titanium waarvan veel gebitsimplantaten zijn gemaakt een rol spelen in het ziekteproces van ontstekingen rondom de steunweefsels van een implantaat.

12 december 2013
Optimalisatie wortelkanaalbehandelingen
Ricardo Gomes de Macedo presenteert nieuwe in vitro-modellen en onderzoeksmethoden die de effectiviteit van verschillende wortelkanaalirrigatiemethoden en -spoelmiddelen evalueren, visualiseren en vergelijken.

12 november 2013
Kleur in de tandheelkunde: kunst of wetenschap?
De juiste tandkleur voor tandheelkundige materialen kun je bepalen aan de hand van een instrument dat licht in verschillende kleuren opsplitst; een spectrophotometer, dit stelt promovenda Ghazal Khashayar

7 november 2013
Vooral ongerustheid rond kauwspier- en kaakgewrichtsklachten bepalend voor behandelbehoefte
Zorgverleners zouden bij de behandeling van TMD-patienten eerst de ongerustheid van de patiënt moeten zien te achterhalen alvorens ze overgaan tot een behandeling. Dat stelt fysiotherapeut Annemiek Rollman in haar promotieonderzoek.

23 oktober 2013
Pijn in de kauwspieren, oorzaken, gevolgen en diagnose
Promovendus Michail Koutris stelt in zijn proefschrift dat pijn in de kauwspieren het gevolg kan zijn van overbelasting van die spieren.

20 september 2013
Voor het eerst een praktische diagnostische terminologie voor tandartsen
Elsbeth Kalenderian-Groenewegen onderzocht de ontwikkeling van een praktische diagnostische terminologie (EZcodes) die door tandartsen gebruikt kan worden. Haar ontwerp vormde de basis voor de ontwikkeling van een Nederlandse

20 september 2013
Zirkonia versterkt ander tandheelkundig materiaal, zoals composiet
Zirkonia (ook wel: yttria gestabiliseerd zirkonia Y-TZP) werd een paar jaar geleden geïntroduceerd als sterke basis voor volledig keramische restauraties. Chenfeng onderzocht hoe Zirkonia wordt gebruikt om tandheelkundig brugwerk (‘fixed dental prostheses’; FDPs) te versterken dan wel te verbeteren.

12 september 2013
Cel-matrix interacties in longfibrose
De wisselwerking tussen cellen en de daartussen gelegen eiwitten (de matrix) kan een belangrijke rol spelen in het progressieve karakter van longfibrose. Een therapie gericht op dit niveau van wederkerige cel-matrix-interactie kan daarom effectiever zijn dan traditionele behandelmethodes.

3 september 2013
Nieuw middel voor herstel van botfracturen
Voor de behandeling van botfracturen en botdefecten is voldoende botvolume nodig, dit is belangrijk voor een optimaal herstel. De verwachtingen van zowel patiënt als chirurg stijgen continu en beiden streven naar een kortere herstelfase en een kortere fase van immobiliteit na de operatie. 

27 juli 2013
Het kauwstelsel wordt niet krachtiger, maar wel effectiever na operatieve behandeling
Promovendus Gertjan Dicker stelt dat o.a. het kauwstelsel na de operatie niet noodzakelijkerwijs krachtiger, maar wel effectiever wordt.

10 juni 2013
Emotionele problemen mogelijke veroorzaker tandartsangst
Emotionele problemen en coping-gedrag van kinderen kunnen een rol spelen bij tandartsangst bij kinderen. Dit blijkt uit het proefschrift van ACTA-onderzoeker Janneke Krikken. Zij promoveert op vrijdag 14 juni aan de Universiteit van Amsterdam.

15 mei 2013
De grootte van een leukoplakie belangrijkste voorspeller van mondkanker
Patiënten met een witte plek op het mondslijmvlies (leukoplakie) groter dan 4 cm, hebben de grootste kans op het ontstaan van mondkanker. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, blijken factoren als het geslacht, leeftijd, rookgewoonten, kleur en precieze locatie van leukoplakie in de mond, geen rol te spelen bij het voorspellen van mondkanker vanuit leukoplakie.

14 mei 2013
Ouders moeten investeren in gebitsgezondheid kind
Ouders leren om bij hun kinderen goed de tanden te poetsen is effectiever en op de lange termijn waarschijnlijk goedkoper dan cariëspreventie door professioneel ingrijpen.

10 april 2013
Twee nieuwe afweermechanismen in speeksel ontdekt
Promovendus Jelani Leito bestudeerde de antimicrobiële werking van twee speekseleiwitten: agglutinineen statherine.

10 april 2013
Geen onderbreking antistollingsmedicijn nodig bij meeste tandartsingrepen
De meeste tandheelkundige ingrepen kunnen worden uitgevoerd zonder de inname van antistollingsmedicijnen te onderbreken.

6 maart 2013
Postoperatieve pijnklachten verminderen door vaatvernauwers en koude compressies
Promovendus Pim Martin stelt in zijn onderzoek dat Vaatvernauwende middelen en (koude) compressie mogelijk de pijn na kaakoperaties en de chirurgische verwijdering van een verstandskies verminderen.

15 februari 2013
Denise Duijster ontvangt 'GSK – IOT Best presentation award 2013'
Tijdens de druk bezochte Dental Research Meeting van het Interuniversitair Onderzoekoverleg Tandheelkunde (IOT) van 7 en 8 februari jl. ontving Denise Duijster de 'GSK–IOT Best Presentation Award'. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste presentatie door een niet of onlangs gepromoveerde onderzoeker en wordt gesponsord door GlaxoSmithKline.

18 januari 2013
Toediening van geluidsgolven verbetert vertraagde botgenezing
Promovendus Sjoerd Rutten onderzocht de effectiviteit van gepulseerde geluidsgolven van lage sterkte (low-intensity pulsed ultrasound, LIPUS) op het vertraagde of verstoorde fractuurgenezingsproces op weefselniveau en het effect op (versnelde) klinische consolidatie. Hij laat zien dat LIPUS behandeling het genezen van fracturen verbetert door de botaanmaak en bloedtoevoer te verhogen bij de fracturen die een vertraagde of lange genezingsduur hebben.