Persbericht 2014

26 november 2014
Onderzoek naar wortelkanaalbehandelingen bij BESSY II.
Om ernstige infecties te behandelen is soms een wortelkanaalbehandeling nodig − hierdoor kan extractie van gebitselementen vaak worden voorkomen. Bij deze ingreep wordt er door de kroon een opening in het gebitselement gemaakt om bij de ontstoken pulpa te kunnen komen (geïnfecteerde weke delen waarin zich bloedvaten en zenuwen bevinden).

24 november 2014
Nieuw testmodel voor cariëspreventie
Om nieuwe preventieve middelen tegen cariës te kunnen ontwikkelen zijn geschikte testmodellen nodig. Rob Exterkate van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA) heeft een nieuw biofilmmodel ontwikkeld.

14 november 2014
Micro-organismen in de mond en ontstekingen van het mondslijmvlies bij chemotherapie.
Ontstekingen van het mondslijmvlies (mucositis) die ontstaan na chemotherapie, worden mede veroorzaakt door micro-organismen in de mond.

14 augustus 2014
Bepalen van botkwaliteit met CBTC scan heeft nog beperkingen
De beeldtechniek van een Cone Beam Computed Tomography (CBCT)   ̶  meer specifiek de Accuitomo 170 en NewTom 5G CBCT scanners  ̶   is (nog) niet geschikt voor de evaluatie van botdichtheid bij het plaatsen van implantaten.

14 mei 2014
Klikgebit in een dag-behandelmethode beste behandeling bij loszittend onder(kunst)gebit
De behandelmethode ‘Active in One Day’, waarbij twee implantaten onderling worden verbonden door een stangetje (steg), is de beste behandelmethode voor patiënten met een loszittend onder(kunst)gebit, dit stelt Geert Stoker in zijn promotieonderzoek.

3 april 2014
Nationaal programma moet op bewijs gebaseerde mondzorg stimuleren
Voor doelmatige mondzorg zijn professionele handvaardigheid, technische bedrevenheid en ervaring alleen niet langer voldoende, aldus Geert van der Heijden die in zijn oratie pleit voor het opstarten van een Nationaal Programma Mondzorg
dat bedoeld is om Evidence Based Oral Health Care te stimuleren.

4 maart 2014
CBCT scan waardevol instrument bij ontbreken informatie op klinische röntgenfoto’s
Promovenda Maria Elissavet Metska evalueerde voor haar onderzoek het gebruik van CBCT-scans in de endodontologie (wortelkanaalbehandeling) en analyseerde de verbeteringsmogelijkheden voor diagnostiek en besluitvorming.

26 februari 2014
Tandheelkundige Cone Beam CT Scan even effectief als standaard (micro) CT Scan
Dit stelt promovenda Norliza Ibrahim in haar onderzoek wat kan bijdragen aan een betere behandeling van patiënten waarvan het (kaak) bot onderzocht moet worden.

17 januari 2014
Beschermende laag vermindert aanhechting van bacteriën op tandglazuur
Promovenda Nivedita Cukkemane deed onderzoek naar verminderde aanhechting van bacteriën op tandglazuur door een beschermende laag.

16 januari 2014
Mondgezondheid opgenomen in NHG-standaard voor diabetesbehandelingen
Nieuwe richtlijnen ondersteunen het medische beleid in de dagelijkse praktijk van de huisarts bij de behandeling van diabetes.

9 januari 2014
Wijdverspreide verwaarlozing van mondzorg
Habib Benzian ontwikkelde samen met collega's de PUFA - index om de belangrijkste gevolgen van onbehandelde tandbederf te meten.