Promotie: Patiënten met dun tandvlees zijn beter gebaat bij implantaat met hoge hals

01-07-2016

13:45 uur

VU-hoofdgebouw, Aula, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Promotie: Clinical consequences when changing the position of the implant-abutment interface

Paul van Eekeren

Prof. dr. Daniel Wismeyer, copromotor: dr. Ali Tahmaseb

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Patiënten met een tandvleesdikte van minder dan twee millimeter, zijn beter gebaat bij een tandwortelimplantaat met een hoge hals dan eentje zonder die opstaande rand. Dit stelt Paul van Eekeren van het Academisch Centrum van Tandheelkunde in zijn proefschrift dat hij 1 juli bij de Vrije Universiteit verdedigt.

De dikte van het tandvlees is bepalend voor de stabiliteit van het bot rondom een implantaat. Bij een dikte van minder dan twee millimeter tandvlees verdwijnt er aanzienlijk meer bot dan bij een tandvleesdikte van meer dan twee millimeter. Een implantaat met een hogere hals kan dat voorkomen en zorgt er daardoor voor dat het bot rondom het implantaat stabiel blijft. 

Rechtstreeks op het bot of daarboven
Als iemand zijn of haar tanden en/of kiezen verliest dan kunnen die lege plekken worden opgevuld door het plaatsen van een tandwortelimplantaat. Hierop kan een kroon of andere constructie geplaatst worden, die op haar beurt de ontbrekende tanden en/of kiezen vervangt. Van Eekeren onderzocht twee verschillende types implantaten: bij de een was de kroon rechtstreeks op het bot met het implantaat verbonden, bij de ander daarboven. Bij tandvlees dat dunner was dan twee millimeter zorgde het implantaat met een opstaande rand voor minder botafname, waardoor het implantaat stabieler bleef zitten. Bij een dikte van meer dan twee millimeter maakte het type implantaat geen verschil.  

Eén en dezelfde patiënt
Van Eekeren vergeleek voor zijn onderzoek de twee typen implantaten in één en dezelfde patiënt, waardoor beide implantaten onder dezelfde omstandigheden belast werden. Het is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek op deze manier is uitgevoerd.
empty