Promotie: Exploring Staphylococcus aureus sortase. A for potential anti-infective applications

02-11-2016

11:45 uur

Aula van de VU, De Boelelaan 1105 te Amsterdam

Exploring Staphylococcus aureus sortase. A for potential anti-infective applications

Silvie Hansenova Manaskova

Promotor: prof. dr. Enno Veerman (Orale Biochemie ACTA); copromotoren: dr. Floris Bikker (Orale Biochemie ACTA) en dr. W.J.B. van Wamel (Erasmus Mc).

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Geschat wordt dat ongeveer twintig tot dertig procent van de bevolking drager is van Staphylococcus aureus (S. aureus), een grampositief micro-organisme. Dit micro-organisme bezit een groot aantal virulentiefactoren, die een belangrijke rol spelen in de succesvolle totstandkoming van een infectie.

Virulentiefactoren
Een belangrijke groep virulentiefactoren zijn de celwand geassocieerde (CWA)-eiwitten. Ondanks hun grote functionele en structurele diversiteit bezitten ze in hun C-terminale deel een LPXTG-motief dat door het enzym sortase A (SrtA) wordt gebruikt om CWA-eiwitten in de PG-laag van de bacterie te verankeren. Silvie Hansenova Manaskova onderzocht of dit enzym gebruikt kan worden voor onder andere celwandmodificaties en antimicrobiële toeppassing. Ze toont met haar onderzoek aan dat synthetische substraten op velerlei gebieden toegepast kunnen worden. Te denken valt aan in situ imaging van bacteriën en als platform voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie antimicrobiële middelen.

Infecties en ontstekingen
S. aureus kan een breed scala aan infecties veroorzaken, variërend van milde huidinfecties, tot ernstige, diep gelegen weefselinfecties, endocarditis (een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen) en sepsis (een ernstige ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op een infectie). Tot op heden is er geen functioneel vaccin beschikbaar en met de opkomst van antibioticaresistente bacteriën wordt het behandelen van stafylokokkengerelateerde infecties steeds moeilijker. Door deze ontwikkelingen is er in toenemende mate behoefte aan alternatieve behandelingsstrategieën.

Download de samenvatting