Verwijzersavond Parodontologie

12-04-2017

19:00 uur

ACTA, grote collegezaal

Verwijzersavond Parodontologie

Aanmeldingen via paro@acta.nl

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Lezing

De sectie Parodontologie van ACTA nodigt verwijzers van harte uit om de verwijzersavond op woensdag 12 april 2016 bij te wonen. Het programma is nog in ontwikkeling. Wat al wel bekend is:

  • 19:00 uur ontvangst koffie en thee;
  • 2 of 3 sprekers;
  • 21.00 uur afsluiten met een borrel

Meer informatie volgt te zijner tijd.