Preventie en behandeling van peri-implantaire ziektes

26-04-2017

13:00 uur

Aula der Universiteit

Prevention and treatment of peri-implant diseases - cleaning of titanium dental implant surfaces

Anna Louropoulou

Prof. dr. Fridus van der Weijden, copromotoren: dr Dick Barendregt en dr. Dagmar Else Slot

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Tandheelkundige implantaten zijn niet vrij van complicaties. Peri-implantaire ziektes (ontstekingsprocessen in de weefsels rondom implantaten) vormen een belangrijke bedreiging voor het behoud van de implantaten. Naar analogie in de parodontologie worden twee processen onderscheiden: peri-implantaire mucositis en peri-implantitis (corresponderend met respectievelijk gingivitis en parodontitis). Anna Louropoulou doet onderzoek naar de preventie en behandeling van beide vormen.

Mw. A. Louropoulou: Prevention and Treatment of Peri-Implant Diseases. Cleaning of Titanium Dental Implant Surfaces. Promotor is prof. dr. G.A. van der Weijden. Copromotoren zijn dr. D.S. Barendregt (Kliniek voor Parodontologie Rotterdam) en dr. D.E. Slot.

Download het proefschrift.