Wondgenezing mond en huid vergeleken

22-05-2017

13:45 uur

Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Cutaneous and oral wound closure in vitro; role of salivary peptides and cytokines

Mireille Boink

Prof. dr. Sue Gibbs, prof. dr. Enno Veerman, copromotor: J.G.M. Bolscher

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Wondgenezing van de huid gaat langzamer dan in de mond en en laat in de huid vaker littekens achter. Mireille Boink vroeg zich af hoe dat komt en onderzocht de verschillen in wondgenezing tussen deze twee weefselsom uiteindelijk verbeterde wondgenezingsstrategieën te kunnen ontwikkelen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat histatinen in speeksel ervoor zorgen dat cellen zich meer verplaatsen, waardoor de wond sneller dichtgroeit. Boink ontdekte dat histatinen in het wondmilieu vrij snel worden afgebroken - na acht uur was de helft nog intact. Toch blijft er dan genoeg over om wonddichting over langere periode (vier dagen) te stimuleren. Boink denkt dat de histatinen ervoor zorgen dat huid- en tandvleescellen cytokines uitscheiden (stof waarmee cellen communiceren), die een immuunreactie tegen schadelijke bacteriën in de wond kunnen geven.

Gekweekte weefselmodellen
Boink gebruikte voor haar onderzoek verschillende in een laboratorium gekweekte weefselmodellen, bestaande uit menselijke huid- en tandvleescellen. Hiermee onderzocht ze de belangrijkste processen in de wondgenezing zoals: celverplaatsing, celdeling en samentrekking, en de effecten van histatinen en cytokines hierop.