Ernstige tandvleesontsteking kan wijzen op diabetes

10-03-2017

11:00 uur

Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam

Periodontitis, diabetes mellitus cardiovascular disease

Wijnand Teeuw

prof. dr. Bruno Loos, copromotor: dr. V.E.A. Gerdes

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Een slechte conditie van het tandvlees kan een signaal zijn voor een lichamelijke ziekte. Zo kan parodontitis (ernstige tandvleesontsteking) wijzen op diabetes mellitus (suikerziekte). Als regiehouders binnen de mondzorg zouden tandartsen zich daar beter bewust van moeten zijn, zodat zij een rol kunnen spelen in het signaleren van diabetes. Dat stelt ACTA-onderzoeker Wijnand Teeuw op basis van zijn promotieonderzoek. Teeuw verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 10 maart aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).  
 
Diabetes is een groeiend gezondheidsprobleem en het aantal diabetespatiënten neemt wereldwijd schrikbarend toe. Door de afwezigheid van klachten in het beginstadium, wordt suikerziekte in de regel pas na jaren vastgesteld. Naar schatting een derde van de mensen met diabetes mellitus weet dit niet.
 
Vroege aanwijzing meer dan gewenst
‘Op het moment dat de diagnose gesteld wordt, heeft de ontregelde bloedsuikerspiegel vaak al tot onherstelbare schade geleid aan bloedvaten en organen. Schade die uiteindelijk ernstige complicaties geeft later in het leven. Aanwijzingen die al in een vroeg stadium duiden op de aanwezigheid van diabetes, zijn dan ook meer dan gewenst’, vertelt Teeuw. ‘Omdat parodontitis een van de complicaties is van diabetes, zou de aanwezigheid ervan kunnen fungeren als een vroege aanwijzing. Ik heb daarom onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet-gediagnosticeerde diabetes mellitus onder parodontitispatiënten.’
 
Nieuwe vingerprik-methode

Met behulp van een nieuwe gevalideerde vingerprik-methode mat Teeuw de geglycosyleerde hemoglobine (HbA1c)-waarden bij in totaal 313 parodontitispatienten bij ACTA: 126 met een milde vorm, 78 met ernstige parodontitis en 109 patienten zonder parodontitis. ‘Bij 1 op de 5 mensen met ernstige parodontitis vond ik verhoogde HbA1c-waarden. Die verhoogde waarden duiden op de aanwezigheid van diabetes. De patiënten waren hier niet van op de hoogte.’
 
Op basis van zijn bevindingen concludeert Teeuw dat een tandheelkundige praktijk een goede plek kan zijn voor het screenen op deze volksziekte. Mensen bij wie er aanwijzingen zijn voor diabetes of pre-diabetes (voorstadium van diabetes) kunnen zich vervolgens via de huisarts nader laten onderzoeken, en als inderdaad de diagnose diabetes wordt gesteld, behandeling starten.

Teeuw ontving voor zijn proefschrift financiële steun van Philips Oral Healthcare.