Digitale technieken in de tandartspraktijk

07-12-2017

13.45 uur

Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

Digital Technology Use in Dental Practice

Marieke van der Zande

promotor: prof. dr. Daniel Wismeijer; copromotor: dr. Ronald Gorter

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

In de mondzorg vinden veel vernieuwingen plaats op het gebied van digitale technologieën. Voorbeelden hiervan zijn digitale röntgenapparaten en 3D-mondscanners waarmee het maken van gipsafdrukken kan worden vervangen. Een belangrijke vraag hierbij is welke nieuwe technieken de mondzorg daadwerkelijk verbeteren of het werk in tandartspraktijken vergemakkelijken. Tandartsen moeten steeds opnieuw afwegen welke vernieuwingen ze wel en niet zullen gebruiken. Bestaand onderzoek in de tandheelkunde richt zich vooral op technische kenmerken van technologieën. Marieke van der Zande onderzocht de invloed van digitale technologieën op het werken in tandartspraktijken, en welke afwegingen tandartsen maken bij het gebruik ervan. Ze ontdekte dat tandartsen behoorlijk veel digitale technologieën gebruiken, hoewel hierin grote onderlinge verschillen bestaan. Naast kenmerken, kosten, of bewezen effecten van technologieën hebben ideeën en verwachtingen over digitalisering veel invloed. Enerzijds verwachten tandartsen dat gebruik van digitale technologieën het tandartsberoep en de mondzorg zal veranderen. Anderzijds uiten ze twijfels over de rol van digitale technologie in het beroep, en over meerwaarde ervan voor de mondzorg. Zulke ideeën over de rol van digitalisering in de toekomst van het tandartsberoep bleken sterke drijfveren van tandartsen om wel of niet digitale technologieën te gebruiken.

Download de samenvatting