Ontstekingsosteoclasten uit verschillende voorlopercellen

29-11-2017

11.45 uur

Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam

The diversity of osteoclast precursors and their responses to inflammatory cytokines

Yixuan Cao

prof. dr. Vincent. Everts (Orale celbiologie), copromotoren: dr. ir. Teun de Vries (Parodontologie) en dr. Ineke Jansen ((Parodontologie).

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Ontstekingsgerelateerde botziekten, zoals parodontitis en reumatoïde artritis, beïnvloeden het dagelijkse leven van mensen. De osteoclast, de botafbrekende cel van ons lichaam, staat bekend als de boosdoener van deze ziektes. Tijdens ontsteking worden factoren vrijgegeven door afweercellen, waarvan bekend is dat ze de osteoclastvorming beinvloeden. Onlangs is aangetoond dat osteoclasten van verschillende botten verschillend zijn. Deze verschillen kunnen samenhangen met de diversiteit van de voorlopercellen. Yixuan Cao isoleerde verschillende typen osteoclastvoorlopercellen uit beenmerg van muizen, en bestudeerde hoe deze cellen reageerden op ontstekingsmoleculen. Haar bevindingen leveren nieuwe informatie voor mogelijke behandeling van botziekten van verschillende botten.

Download de samenvatting