Integration of three-dimensional (3D) printing in prosthodontics

14-11-2018

13.45

Aula van de VU, de De Boelelaan 1105, Amsterdam

Integration of three-dimensional (3D) printing in prosthodontics

Nawal Alharbi

Prof.dr. D. Wismeijer en copromotor dr. R.B. Osman

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

14 november promoveert ACTA-promovenda Nawal Alharbi bij de VU met haar onderzoek naar de integratie van 3D-printen binnen de tandprothethiek. De huidige vooruitgang in computerondersteund ontwerpen/computerondersteunde productie (CAD/CAM) biedt mogelijkheden in het vakgebied van de prothetische tandheelkunde. Met haar onderzoek legt Alharbi het verband tussen wetenschappelijke inzichten en klinische toepassingen van aanvullende productietechnieken op het gebied van prothetische tandheelkunde. Ze toonde onder andere aan dat verschillende factoren zoals: de bouwrichting, de ondersteuningsconfiguratie en de gebruikte techniek, de ruimtelijke nauwkeurigheid van de geprinte volledig dekkende gebitsrestauraties beïnvloeden.