Over de mond en meer

20-11-2018

15.45

Aula van de VU, de De Boelelaan 1105, Amsterdam

Over de mond en meer

dr. J.G.A.M. de Visscher

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Oratie

De rector magnificus van de Vrije Universiteit, de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en de decaan van de Faculteit der Tandheelkunde nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin de heer dr. J.G.A.M. de Visscher benoemd tot hoogleraar Oral Medicine, zijn ambt hoopt te aanvaarden met het uitspreken van de rede 'Over de mond en meer'. Hoogleraren worden uitgenodigd deel uit te maken van het cortège. Zij dienen daartoe uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de bijeenkomst aanwezig te zijn in de Forumzaal (ruimte 2D-02). Het wordt op prijs gesteld dat de hoogleraren de toga van hun universiteit dragen.