Over hoofdzaken en kopzorgen

22-11-2018

16.00

Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui

Over hoofdzaken en kopzorgen

prof.dr. C.M. Visscher

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Oratie

Corine Visscher bespreekt tijdens haar oratie een aantal onderwerpen vanuit het werkveld van de orofaciaal fysiotherapeut: de diagnostiek van aandoeningen van het kauwstelsel, de samenhang met hoofdpijn en de rol van pijneducatie bij de behandeling.

Visscher geeft een voorbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van de herkenning van orofaciale pijn. Dit zijn de diagnostische criteria die zijn opgesteld in een internationaal samenwerkingsverband binnen het tandheelkundige domein. Dit samenwerkingsverband kan als voorbeeld dienen voor andere vakgebieden, als het gaat om standaardisering van het klinisch onderzoek en ondersteuning van zorgverleners in uitvoering van het onderzoeksprotocol. Vertaling naar de klinische praktijk is echter nog onvoldoende ingebed, vindt Visscher, waardoor niet alle patiënten de weg naar adequate zorg weten te vinden. In lijn hiermee worden ook hoofdpijnklachten die hun oorsprong vinden in een aandoening van het kauwstelsel nog onvoldoende herkend.

Visscher denkt dat de ontwikkelingen binnen het vakgebied zich zullen gaan richten op het leveren van handvatten voor zorgverleners om de herkenning van deze klachten te verbeteren. Afsluitend spreekt ze over recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van chronische pijn, over pijneducatie in het bijzonder. Deze methode gaat in op erkenning van het fenomeen dat het pijnstelsel zelf disfunctioneert en zelf onderdeel wordt van de pijnklachten. Dit inzicht biedt nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van chronische pijn, waaraan de orofaciaal fysiotherapeut een belangrijke bijdrage kan leveren.