Mondproblemen- en mondpijn vaak aanwezig bij ouderen met dementie

18-04-2019

09:45

Auditorium van de VU, de De Boelelaan 1105, Amsterdam

Orofacial pain in older people with dementia

Suzanne Delwel

Frank Lobbezoo (ACTA) en Cees Hertogh (VUmc) Copromotoren: Erik Scherder (VU) en Roberto Perez (VUmc, overleden)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Daarnaast is het niveau van mondzorg de afgelopen jaren flink gestegen en behouden steeds meer ouderen hun natuurlijke tanden en kiezen tot op hoge leeftijd. Dit zorgt voor een toename van het aantal ouderen dat dementie en eigen tanden en kiezen heeft. Suzanne Delwel deed voor haar promotie onderzoek naar de aanwezigheid van mond- en aangezichtspijn bij ouderen met een milde cognitieve beperking (MCI) of dementie. Bij mensen met een cognitieve beperking is vaak sprake van een verminderde zelfzorg en daarmee een toegenomen kans op mondproblemen en mondpijn.

Download het proefschrift
Nederlandstalige samenvatting