Zorg en herstel na totale laryngectomie

19-06-2019

10:00

UvA Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

Postlaryngectomy care, recovery and rehabilitation aspects

Liset Lansaat

prof. dr. M.W.M. van den Brekel (UvA) en copromotor: prof.dr. F.J.M. Hilgers (UvA)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

In de laatste dertig jaar is er veel veranderd in de behandeling voor patiënten met een vergevorderd stadium van larynxcarcinoom (strottenhoofdkanker) of hypofarynxcarcinoom (onderste-keelholtekanker). Het gebruik van orgaansparende behandelingen ((chemo)radiotherapie) is toegenomen en de toepassing van primaire chirurgie (totale laryngectomie) is afgenomen. Totale laryngectomie wordt vaker als laatste redmiddel ingezet, na (chemo)radiotherapie. Daarom is het belangrijk om - naast aandacht voor functionele en oncologische uitkomsten - de postoperatieve zorg en het postoperatief herstel en revalidatie na een totale laryngectomie te blijven monitoren. Liset Lansaat beschrijft en bediscussieert deze onderwerpen.