Kaakfractuur: open of gesloten behandeling?

14-02-2019

10.00

Agnietenkapel van de UVA, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam

Open versus Closed. Mandibular condyle fractures

Antoinette Rozeboom

prof.dr. J. de Lange (AMC-UvA) / prof.dr. R.M.M. Bos (RUG)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Over de optimale behandeling van een fractuur van de mandibulaire condylus (in de onderkaak) bestaat nog altijd veel discussie. Er kan gekozen worden voor een gesloten behandeling, een afwachtende of conservatieve behandeling met of zonder maxillomandibulaire fixatie, of voor een open behandeling, een open reductie met interne fixatie. Antoinette Rozeboom vergelijkt de behandelmogelijkheden met elkaar om te kijken welke het beste en het veiligst is.

Meer informatie
Download het proefschrift