Uitdagingen van eenzijdige overmatige ontwikkeling kaakgewricht

06-11-2019

13:00

Aula, UvA

Challenges in unilateral condylar hyperplasia

Jitske Nolte

prof.dr. A.G. Becking (ACTA), copromotor: prof.dr. T.J.J. Maal (UMCN Radboud)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Unilaterale condylaire hyperplasie (UCH) is een aandoening waarbij eenzijdige overmatige ontwikkeling van het kaakgewricht plaatsvindt. De afwijking wordt veroorzaakt door een op groei gelijkend proces van hyperactiviteit in een van de condylen (knobbel). De hyperactiviteit kan worden vastgesteld met behulp van een botscan (SPECT-CT), in combinatie met klinische en röntgenologische bevindingen. Jitske Nolte onderzoekt de uitdagingen van deze aandoening.
empty