Academic detailing in dental care

20-12-2019

15.00

UvA, Aula

Academic detailing in dental care

Fatiha Baâdoudi

prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden, copromotor: dr. Duijster

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Fatiha Baâdoudi voerde haar onderzoek uit binnen het project Added Value for Oral Care (ADVOCATE). Ze onderzocht het optimaliseren van de mondzorg door het stimuleren van preventieve, patiëntgerichte en evidence-based zorg. De Advocate Field Studies-aanpak (een zorgprofessional wordt onderwezen door een andere zorgprofessional in de laatste ontwikkelingen in het veld) biedt een een innovatieve methode om de mondzorg te verbeteren. Feedback informatie, Academic Detailing (AD) en groepsdiscussies waren essentiële elementen in de Field Studies-aanpak. deze zette aan tot reflectie. Enige verfijning van de technische aspecten met betrekking tot de dataverzameling en organisatie van Academic Detailing Groups (ADG)-bijeenkomsten is vereist om de effienctie te verhogen. Een belangrijke volgende stap is evalueren of de aanpak ook daadwerkelijk leidt tot het leveren van meer preventie en evidence-based zorg en of het leidt tot vermindering van ongewenste variatie in de zorgverlening.