‘Drug-induced sleep endoscopy’ bij obstructief slaapapneu

24-01-2020

13.00

UvA - Aula, Oude Lutherse Kerk

The role of drug-induced sleep endoscopy and position-dependency in the diagnostic work-up of obstructive sleep apnea

Patty Vonk

prof. dr. N. de Vries (ACTA). Copromotor is dr. M.J.L. Ravesloot/dr. J.P. van Maanen (OLVG)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Patty Vonk evalueert de rol van verschillende passieve manoeuvres tijdens drug-induced sleep endoscopy (DISE) bij patiënten met obstructief slaapapneu. Vervolgens bekijkt ze de invloed van positieafhankelijkheid en chirurgisch succes.

Download samenvatting proefschrift Patty Vonk