Development of Functional Scaffolds for Bone Tissue Engineering Using 3D-Bioprinting of Cells and Biomaterials

07-07-2020

11.45 uur

Online

Development of Functional Scaffolds for Bone Tissue Engineering Using 3D-Bioprinting of Cells and Biomaterials

Yasaman Zamani

Promotoren prof.dr. J.Klein Nulend prof.dr. G. Amoabediny en copromotoren dr. B. Zandieh Doulabi dr. M.N. Helder

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Yasaman Zamani deed onderzoek naar bot tissue engineering, dat zich snel ontwikkelt als alternatief voor het gebruik van autotransplantaten bij de behandeling van grote botdefecten. Ze keek met name naar scaffolds die een cruciale rol spelen bij de vorming van nieuw bot op de plaats van het defect. Natuurlijke botten worden tijdens normale functies niet blootgesteld aan homogene spanningen. Het is daarom belangrijk voor het ontwerpen, fabriceren en integreren van scaffolds met de gastheer, de krachten te voorspellen die tijdens normaal functioneren op het oorspronkelijke bot worden opgewekt. Zamani toonde onder andere aan dat tijdens het openen van de kaak de hoogste kracht die op de symfyse lijn wordt opgewekt, een transversale compressiekracht is die van boven naar beneden afneemt, terwijl een kleine trekkracht alleen naar de onderste delen van de symfyse wordt opgewekt.

Vanwege de situatie rondom het coronavirus vinden de promoties aan de VU momenteel niet – zoals gebruikelijk – in het VU-hoofdgebouw plaats, maar online.