Toegang tot (innovatieve) behandeling en revalidatiezorg voor hoofd-halskanker patiënten

16-09-2020

11.00

UvA, Aula der Universiteit

Health technology assessment in head and neck cancer

Ann-Jean Beck

prof. dr. W.H. van Harten en prof dr. M.B. van den Brekel, copromotor dr. V.P. Retél

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

Hoofd-halskanker heeft vaak een nadelig effect op het fysieke en psychosociale functioneren van patiënten. Toegang tot (innovatieve) behandeling en revalidatiezorg is van belang om de kwaliteit van leven van patiënten en maatschappelijke participatie te herstellen. Helaas wordt op (inter)nationaal niveau niet altijd effectieve toegang tot (revalidatie)zorg verleend aan patiënten. Ann-Jean Beck onderzocht dit in Europa. Ze keek onder andere naar essentiële factoren die de toegang tot revalidatiezorg beinvloeden (belemmerend en bevorderend) en maakte voor haar onderzoek verschillende kosteneffectiviteitsanalyses.