Monitoring: de mond, spiegel van de samenleving

23-06-2021

13:00

Online

Monitoring: de mond, spiegel van de samenleving

M.H. van der Veen

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Oratie

Op 23 juni 2021 om 15:45 precies spreekt Monique van der Veen, hoogleraar Monitoring in Mondgezondheid en Preventie haar inaugurele rede uit. De oratie is openbaar en te volgen via YouTube Kanaal VU Beadles office: http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Gebit legt ongelijkheid in de samenleving bloot.

Mondaandoeningen staan op de derde plaats van meest kostbare ziekten in Nederland. Hoewel cariës -gaatjes in het gebit- en tandvleesproblemen goed te voorkomen zijn, lukt dat lang niet iedereen. Preventieve maatregelen worden vooral opgepikt door mensen met een hoge sociaal economische positie (SEP). De gezondheidskloof met de lage SEP-groep wordt steeds groter. Door de lage SEP-groep actief te betrekken bij het onderzoek willen we maatregelen ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van de lage SEP-groep, waar de nood dus het hoogst is. Dit vergt een integrale aanpak met de hele keten van zorg en sociaal welzijn, aangezien mondaandoeningen gerelateerd zijn aan andere leefstijlaandoeningen, zoals obesitas, diabetes en hart en vaatziekten. Op dit moment wordt de mondgezondheid nog te weinig als deel van de algemene gezondheid gezien. Door te kiezen voor een gezamenlijke aanpak van risicofactoren hopen we veel mond- en daarmee gezondheidsleed te voorkomen.

‘Dankzij participatief onderzoek, monitoring en door de mondzorg meer te betrekken in de algemene gezondheidszorg, komt een gezonde mond voor iedereen echt een stapje dichterbij’, besluit van der Veen.