Diagnostic, prognostic and therapeutic implications of regional lymph node metastases in differentiated thyroid carcinoma

18-01-2021

14.00

n.v.t.

Diagnostic, prognostic and therapeutic implications of regional lymph node metastases in differentiated thyroid carcinoma

Laura Wang

prof. dr. J.P. Shah Cornell University, prof. dr. A.J.M. Balm Universiteit van Amsterdam, Copromotors: dr. I. Ganly Cornell University en dr. S.G. Patel Cornell University

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Tandheelkunde

Promotie

In de afgelopen 3 decennia is het aantal gevallen van schildklierkanker bijna verdrievoudigd, van 4.9 naar 14.3 per 100.000 personen. Daardoor is het een van de snelst groeiende vormen van kanker in de Verenigde Staten en vergelijkbare trends zijn te zien in vele andere delen van de wereld. Het merendeel van die nieuwe gevallen zijn kleine, vaak niet palpabele, papillaire carcinomen met een kleine kans op overlijden. De sterfte aan deze ziekte is cumulatief ook stabiel gebleven met ongeveer 0,5 sterfgevallen per 100.000 personen. Het lijkt er daarom op dat het verhoogde aantal gevallen van schildklierklanker meer te maken heeft met een verbeterde en/of toegenomen screening van de ziekte in plaats van een reële toename van het aantal gevallen van schildklierkanker.

Beperkte data
De prognostische kenmerken van lymfekliermetastasen zijn echter minder goed gedefinieerd. De behandeling van regionale lymfeklieren varieert afhankelijk van individuele of institutionele opvattingen en wordt slechts ondersteund door beperkte data. Wang stelt in haar proefschrift dat begrip van prognostische lymfeklier-kenmerken een nauwkeuriger risicoanalyse met daaropvolgend een geïndividualiseerde behandeling en lange termijn surveillance mogelijk maakt. Een individuele risicoanalyse is cruciaal voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en is ook van vitaal belang voor een kosteneffectieve gezondheidszorg in het licht van een snel toenemend aantal laag risico schildklier carcinoom patiënten.