Aanmelden

Door het antwoordformulier in te vullen en te verzenden kunt u zich aanmelden. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u uw emailadres bevestigen en ontvangt u vervolgens een mail met de bevestiging.

Definitief maken van uw aanmelding
U maakt uw aanmelding definitief door het bedrag van €45,00 over te maken op rekeningnummer op:
IBAN: NL17DEUT0487806972
T.n.v.: VU Amsterdam - ACTA
O.v.v.: 1672110 symp

Studenten en medewerkers van ACTA gratis
Voor studenten en medewerkers van ACTA is de toegang tot het symposium gratis.