De sprekers

Prof. dr. Gert Meijer (62)

Gert MeijerNadat Gert Meijer zijn tandartsexamen cum laude afrondde bleef hij tot 1982 parttime verbonden aan de afdeling Partiële Prothetiek en Röntgenologie van de faculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Utrecht. In 1989 kwam hij parttime in dienst bij de afdeling Bijzondere Tandheelkunde in dezelfde plaats. Vanaf 1980 tot 1992 was hij praktijkhouder te Gorinchem. Van 1992 tot 1996 werd hij in Utrecht opgeleid tot specialist in de Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA). In 1996 promoveerde hij op het proefschrift  Flexible Bone Bonding Implants, waarna hij tussen 1996 en 2006 als staflid werkte aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.
Zijn speerpunten zijn augmentatie-technieken, waarbij gebruik gemaakt wordt van autologe bottransplantaten, en biomaterialen in combinatie met tissue engineeringstechnieken. Als coördinator van het Universitair Centrum voor Reconstructie & Implantologie en de afdeling Maxillofaciale Prothetiek verdiepte hij zich in de reconstructieve chirurgie bij de (oncologische) patiënt en bij patiënten met schisis, oligodontie of een extreem geresorbeerde boven/onderkaak. Vanaf 1 september 2006 werkte hij als universitair hoofddocent bij de afdelingen Parodontologie & Biomaterialen en MKA van het RadboudUMC in Nijmegen.
Sinds 1 maart 2010 is hij hoogleraar Orale Implantologie en hoofd van de vakgroep Implantologie & Parodontologie. In deze functie begeleidt hij promovendi. Binnen de afdeling MKA is hij medeverantwoordelijk voor de reconstructieve kaakchirurgie, waar hij zich met name focust op 3D-planningstechnieken. Hij publiceerde meer dan 100 nationale en internationale artikelen en is coauteur van het boek Implantaten in partieel dentate situaties.

Jobine te Poel

Jobine te PoelStudeerde in 2011 af aan de tandheelkunde opleiding op ACTA. Sindsdien werkzaam in Leiderdorp als algemeen praktiserend tandarts. Interesse voor implantologie gekregen in een specialistische praktijk in Driebergen en op de afdeling kaakchirurgie. In haar opleiding heeft ze onderzoek gedaan naar immediaatplaatsing in de esthetische zone.Na haar opleiding zal Jobine het specialisme in Leiderdorp voortzetten en in Arnhem bij Ben en Wiebe Derksen.