Voor het eerst grootschalig Nederlands onderzoek naar relatie parodontitis en hart- en vaatziekten

Nicky Beukers, tandarts-parodontoloog aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA), heeft als eerste in Nederland grootschalig epidemiologisch onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen ernstige tandvleesontstekingen (parodontitis) en hart- en vaatziekten. Dit werd eerder al in andere landen onderzocht.

12-08-2016 | 16:18

Zestigduizend patiënten
Beukers baseert haar onderzoek op de patiëntgegevens van meer dan zestigduizend ACTA-patiënten. Op basis van hun ziektegeschiedenis en behandelde tandvleesontsteking, stelt ze dat de kans dat een patiënt een hart- en vaatziekte heeft zestig procent groter is wanneer diezelfde patiënt ook ernstige tandvleesontsteking (parodontitis) heeft. Zelfs als er rekening wordt gehouden met andere invloeden zoals hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Het is nog niet duidelijk of de tandvleesontsteking zélf daadwerkelijk zorgt voor een hogere kans op hart- en vaatziekten, maar er zijn wel allerlei plausibele verklaringen.

Welke ziekte treedt eerst op?
Haar bevindingen verschenen in de Journal of Epidemiology & Community Health. In een vervolgonderzoek gaat Beukers bekijken welke ziekte er bij patiënten doorgaans het eerst optreedt: parodontitis of de hart- en vaatziekte. Met de uitkomsten van dat onderzoek kan met meer zekerheid worden vastgesteld of parodontitis een causale rol speelt bij hart- en vaatziekten.

Nicky Beukers studeerde cum laude op dit onderzoek af in de parodontologie.