Met mondzorgcoach op consultatiebureau naar gezonde peutermond?

Sinds dit voorjaar worden mondzorgcoaches op een aantal consultatiebureaus ingezet ter verbetering van de mondzorg voor peuters. De Hogeschool Utrecht en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de UvA en de VU gaan onderzoek doen naar de effectiviteit van dit initiatief.

17-05-2017 | 14:42

Met mondzorgcoach op consultatiebureau naar gezonde peutermond? - LogoDe meeste kinderen bezoeken pas na het vierde levensjaar voor het eerst een tandarts. Maar veel kinderen hebben dan al cariës. Ouders weten vaak niet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is. Daardoor bereikt preventieve mondzorg te weinig kinderen. Om dit ongewenste patroon te doorbreken is binnen het project ‘Gezonde Peutermonden’ een preventieprogramma gestart. Inzet is het bevorderen van mondhygiëne en preventie van cariës ter verbetering van de mondgezondheid bij peuters. Peggy van Spreuwel, docent en gezondheidswetenschapper aan de Hogeschool Utrecht, bestudeert de effectiviteit van het programma in het kader van haar promotieonderzoek bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Basistaak
In het kader van het rijksvaccinatieprogramma komen kinderen tot hun vierde jaar met hoge bezoektrouw (bijna 95%) en met grote regelmaat naar het consultatiebureau. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid voor preventieve mondzorg voor kinderen op jonge leeftijd.
Mondgezondheidsvoorlichting is een van de basistaken van de Jeugdgezondheidszorg. Ter ondersteuning hiervan wordt binnen het project Gezonde Peutermonden een mondzorgcoach op het consultatiebureau gedetacheerd. Aansluitend aan het consultatiebureaubezoek geeft de mondzorgcoach voorlichting over de gezondheid van het gebit aan de ouders van baby’s en peuters. Het programma is gebaseerd op het succesvolle Schotse Childsmile Project (www.child-smile.org.uk) en het Gewoon Gaaf programma van het Ivoren Kruis  (www.gewoon-gaaf.nl).

Mondhygiëne en gedrag
Van Spreuwel onderzoekt de effecten van het preventieprogramma in verschillende regio’s.  In totaal nemen 400 kinderen deel aan het onderzoek. Van Spreuwel kijkt naar cariës en mondhygiëne bij de kinderen op tweejarige en vierjarige leeftijd. Ook meet ze de gedragsaspecten van ouders. Daarnaast wordt binnen het onderzoeksproject de kosteneffectiviteit van het preventieprogramma geëvalueerd en de mogelijkheden voor de brede implementatie geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn over ongeveer twee jaar beschikbaar. Het project staat onder leiding van dr. Katarina Jerković-Ćosić (lector Innovaties in de Preventieve Zorg aan de Hogeschool Utrecht), prof. dr. Geert van der Heijden (hoogleraar Sociale Tandheelkunde aan de UvA)  en prof. dr. Cor van Loveren (bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan de UvA).
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit project wordt samengewerkt met Hogeschool InHolland, GGD ’s en mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Tiel, Utrecht en Amsterdam. Het project wordt mede gefinancierd en ondersteund door het Ivoren Kruis, Oral B, de Koninklijk Nederlands Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK).


Meer informatie:
www.gezondepeutermonden.hu.nlDe meeste kinderen bezoeken pas na het vierde levensjaar voor het eerst een tandarts. Maar veel kinderen hebben dan al cariës. Ouders weten vaak niet dat mondzorg voor kinderen verzekerd is. Daardoor bereikt preventieve mondzorg te weinig kinderen. Om dit ongewenste patroon te doorbreken is binnen het project ‘Gezonde Peutermonden’ een preventieprogramma gestart. Inzet is het bevorderen van mondhygiëne en preventie van cariës ter verbetering van de mondgezondheid bij peuters. Peggy van Spreuwel, docent en gezondheidswetenschapper aan de Hogeschool Utrecht, bestudeert de effectiviteit van het programma in het kader van haar promotieonderzoek bij het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Basistaak
In het kader van het rijksvaccinatieprogramma komen kinderen tot hun vierde jaar met hoge bezoektrouw (bijna 95%) en met grote regelmaat naar het consultatiebureau. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid voor preventieve mondzorg voor kinderen op jonge leeftijd.
Mondgezondheidsvoorlichting is een van de basistaken van de Jeugdgezondheidszorg. Ter ondersteuning hiervan wordt binnen het project Gezonde Peutermonden een mondzorgcoach op het consultatiebureau gedetacheerd. Aansluitend aan het consultatiebureaubezoek geeft de mondzorgcoach voorlichting over de gezondheid van het gebit aan de ouders van baby’s en peuters. Het programma is gebaseerd op het succesvolle Schotse Childsmile Project (www.child-smile.org.uk) en het Gewoon Gaaf programma van het Ivoren Kruis  (www.gewoon-gaaf.nl).

Mondhygiëne en gedrag
Van Spreuwel onderzoekt de effecten van het preventieprogramma in verschillende regio’s.  In totaal nemen 400 kinderen deel aan het onderzoek. Van Spreuwel kijkt naar cariës en mondhygiëne bij de kinderen op tweejarige en vierjarige leeftijd. Ook meet ze de gedragsaspecten van ouders. Daarnaast wordt binnen het onderzoeksproject de kosteneffectiviteit van het preventieprogramma geëvalueerd en de mogelijkheden voor de brede implementatie geïnventariseerd. De resultaten hiervan zijn over ongeveer twee jaar beschikbaar. Het project staat onder leiding van dr. Katarina Jerković-Ćosić (lector Innovaties in de Preventieve Zorg aan de Hogeschool Utrecht), prof. dr. Geert van der Heijden (hoogleraar Sociale Tandheelkunde aan de UvA)  en prof. dr. Cor van Loveren (bijzonder hoogleraar Preventieve Tandheelkunde aan de UvA).
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In dit project wordt samengewerkt met Hogeschool InHolland, GGD ’s en mondzorgpraktijken in de regio’s Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Tiel, Utrecht en Amsterdam. Het project wordt mede gefinancierd en ondersteund door het Ivoren Kruis, Oral B, de Koninklijk Nederlands Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK).

Meer informatie
www.gezondepeutermonden.hu.nl

Met mondzorgcoach op consultatiebureau naar gezonde peutermond? - Logo SIA  Met mondzorgcoach op consultatiebureau naar gezonde peutermond? - Logo NWO