Aanpassing Tandheelkunde voor Mondhygiënisten

Ieder jaar kan een beperkt aantal afgestudeerde mondhygiënisten instromen in het bachelorprogramma Tandheelkunde. Dit jaar was de toelatingseis in eerste instantie dat Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde (niet ouder dan 10 jaar) al behaald moest zijn. Na overleg is toch besloten ook huidige Mondzorgkundestudenten mee te laten doen met de loting.

16-03-2017 | 16:37

Uiterlijk 15 juni 2017 moet de kandidaat aan de toelatingseisen voldoen. Voor de loting vervangt de kandidaat het Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde (niet ouder dan 10 jaar) met een een officiële verklaring waaruit blijkt dat de kandidaat naar verwachting uiterlijk 15 juni 2017 aan alle eisen voldoet voor een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde.

Om geïnteresseerden een kans te geven het persoonlijk dossier in te sturen, is de deadline verplaatst naar 22 maart 2017 om 24:00 uur. Mondzorgkundestudenten die eerder via de mail te kennen hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in de opleiding, hebben ondertussen een mail met meer informatie ontvangen.

Meer informatie?
Ga naar Tandheelkunde voor Mondhygiënisten.