ACTA ontvangt TKI-subsidie voor project 3D-geprinte kronen

De sectie Orale Implantologie en Prothetische Tandheelkunde van ACTA heeft onlangs een subsidie ontvangen van €97.000 van Holland Health Sciences een van de topsectoren die vallen onder de Top Consortia voor Kennis en Innovatie (TKI) en die is ingesteld door de overheid. De sectie start daarmee als eerste ter wereld een klinisch onderzoek naar duurzaam te gebruiken 3D-geprinte kronen.

09-03-2017 | 8:56

ACTA borduurt met dit project voort op een eerder project waarbij de sectie in 2016 wereldwijd voor het eerst een duurzaam te gebruiken 3D-geprinte kroon in een patiënt plaatste. Deze verschroefde 3D-geprinte kroon werd indertijd samen met de Firma Next Dent ontwikkeld. Om het product nu verder te ontwikkelen is ook de firma 4 Dental aan het onderzoeksconsortium toegevoegd. Met dit nieuwe project The evaluation of 3D printed and designed composite based Restorations in patients with dental implants willen de onderzoekers de restauraties in patiënten die behandeld zijn met deze kronen evalueren. Op dit moment is nergens ter wereld een dergelijk product - dat onbeperkt intra oraal gebruikt mag worden - goedgekeurd en op de markt te verkrijgen. Het is dan ook voor het eerst dat er een klinische studie naar dit product wordt uitgevoerd.

Tachtig patiënten
Er zullen tijdens dit onderzoekproject tachtig patiënten met de 3D-geprinte kronen worden behandeld die voor minimaal een jaar worden gevolgd. Elke ontworpen kroon wordt drie keer geprint: eentje wordt in de mond van de patiënt geplaatst, eentje wordt in het donker droog bewaard en de laatste wordt in een vloeistof met speeksel eigenschappen bewaard. Na twaalf maanden wordt de geplaatste kroon losgeschroefd en vervangen door een nieuwe. De onderzoekers zullen onder andere nagaan of de restauratie klinisch acceptabel is en kijken naar verkleuringen, slijtage, patiënttevredenheid en de mogelijke bijwerkingen van de kroon. Op deze aspecten worden de drie verschillende kronen dan onderling vergeleken. 

€199.000
De partners binnen het onderzoekconsortium zullen een rol spelen in het leveren van het materiaal en het ontwerpen en printen van de kronen. Zij brengen elk nog eens €35.000 euro in en ACTA €31.000 voor het leveren van de voorzieningen. Het project draait twee jaar voor een totaal bedrag van ongeveer €199.000.

Vijf jaar
Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo moet het consortium bestaan uit tenminste één onderneming en één onderzoeksorganisatie/kennisinstelling, het onderzoeksproject moet of fundamenteel, industrieel of experimentele zijn, of een combinatie daarvan. Verder moet het project voor gezamenlijke rekening en risico woden uitgevoerd en alle consortium partners dragen inhoudelijk bij aan het project. De hoofdaanvrager moet in Nederland zijn gevestigd en het project mag maximaal vijf jaar duren.

Meer informatie
Top Consortia voor Kennis en Innovatie (TKI)