Mondziekten voorkomen op basis van het ecotype?

Door het ecosysteem van de mond van gezonde jongvolwassenen in kaart te brengen, iets wat niet eerder is gedaan, konden wetenschappers van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde recent vijf verschillende ecotypes onderscheiden. De samenwerkende bacteriesoorten die ze binnen deze vijf typen vonden, konden ze indelen in vier kwadranten: waarbij binnen het ene ecosysteem de nadruk ligt op het afbreken van koolhydraten en binnen de andere op het afbreken van eiwitten. Daarnaast verschilden de ecotypen in de mate waarin het systeem gespecialiseerd was in de afbraak van koolhydraten dan wel eiwitten.

10-02-2017 | 10:44

De wetenschappers denken dat het specialiseren van het mond ecosysteem een belangrijke eerste stap is in de ontwikkeling van mondziekten. Mogelijk bieden deze ecotypes aangrijpingspunten om mondziekten vroegtijdig op te sporen of te voorkomen.

Een tijd lang niet poetsen of flossen
In een eerder onderzoek toonden wetenschappers van ACTA aan dat de ene persoon sterker reageert op slechte mondhygiëne dan de ander. Door vrijwilligers een tijd lang niet te laten poetsen of flossen vonden de wetenschappers al grote verschillen in de aanwezigheid van bloedend tandvlees of tandplaque. Uit dit experiment bleek dat deze verschillen in bloedend tandvlees of tandplaque tussen vrijwilligers te voorspellen waren aan de hand van de biologische verschillen in het ecosysteem bij de start van het experiment. Maar verder onderzoek hiernaar is nodig om vast te stellen of dit samenhangt met de geïdentificeerde ecotypen en of er een mogelijke oorzakelijke relatie is.

De wetenschappers hopen aan de hand van hun bevindingen mondziekten in de toekomst te kunnen voorkomen en de diagnostiek van mondziekten te verbeteren.

Biologische processen
Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Wim Crielaard (ACTA) en prof. dr. Bart Keijser (ACTA/ TNO) in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en vier bedrijven. Ze proberen met dit onderzoek te begrijpen welke biologische processen ervoor zorgen dat een gezonde mond, gezond blijft. Om daar achter te komen is het belangrijk om te bepalen wat de samenstelling en de onderlinge variatie is van microbiële populaties, enzymen, eiwitten en metabolieten in monden van gezonde mensen.

De resultaten van dit onderzoek zijn op 10 januari verschenen in het top tijdschrift ISME Journal.

Download de artikelen
On the ecosystemic network of saliva in healthy young adults
Dynamics of red fluorescent dental plaque during experimental gingivitis - A cohort study