ACTA ontvangt onderzoeksgift voor onderzoek naar mondkanker

ACTA ontvangt een onderzoeksgift van de stichting ADP voor onderzoek naar mondkanker die voortkomt uit leukoplakie. De leiding van het onderzoek is in handen van prof. dr. Elisabeth Bloemena (Mondziekten & Kaakchirurgie, VUmc/ACTA).

22-09-2017 | 12:06

Een deel van de mondkankers wordt vooraf gegaan door een zichtbare witte of rode verandering van het mondslijmvlies, leuko- of erythroplakie genaamd. Slechts een klein deel van de patiënten met deze afwijkingen ontwikkelt vanuit die slijmvliesafwijkingen mondkanker, ca 1-2% op jaarbasis. Tot op heden is nooit aangetoond dat kanker in deze patiënten daadwerkelijk kan worden voorkomen door behandeling van het mondslijmvlies omdat de laesies terugkomen of omdat de patiënten elders in de mondholte een tumor ontwikkelen in een op microscopisch niveau afwijkend gebied dat klinisch niet zichtbaar of afwijkend was.

Genetische markers
Het onderzoek van Bloemena richt zich op genetische markers in de lesies die mogelijk kunnen voorspellen of de kans op maligne ontaarding hoog of laag is. Aan de hand hiervan kan de controle van de patiënten worden bijgesteld. Dit onderzoek past in de onderzoeksambities van ACTA waarbij tandartsen en met name kaakchirurgen een rol kunnen spelen bij ziektebeelden die zich in een vroege fase in de mondholte manifesteren.

Samenwerking
Het onderzoek duurt vier jaar en wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van het VUmc. Met de gift van de stichting ADP worden een artsonderzoeker en een bioinformaticus aangesteld. De Stichting ADP is in 2012 opgericht en functioneert sinds 2016 als een stichting zonder winstoogmerk. Het primaire doel van de stichting is om algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) financieel te ondersteunen voor het doen van onderzoek naar de oorzaak van zeldzame vormen van kanker.