ACTA vernieuwde prekliniek

Afgelopen maandag 11 september werd de vernieuwde prekliniek van ACTA geopend door ACTA-decaan prof. dr. Albert Feilzer en hoofd opleiding Mondzorgkunde InHolland Jacqueline van Rennes-Vrancken. De prekliniek, oftewel het ‘skillslab’, is één van de twee onderwijsruimtes waar studenten worden voorbereid op het behandelen van patiënten. Naast de vergrote capaciteit, zijn de behandeleenheden moderner en is het skillslab beter ingericht om een ‘state of the art’ behandelsituatie te oefenen.

12-09-2017 | 15:31

Voor studenten echte patiënten mogen behandelen, kunnen ze eerst 'oefenen' in een virtuele omgeving (Simodont Dental Trainer) of binnen een fysiek nagemaakte omgeving (skillslab). In het skillslab leren studenten op fantoomhoofden (plastic hoofden) manuele en technische vaardigheden aan die ze nodig hebben voor hun toekomstig beroep, zodat ze goed voorbereid zijn om onze patiënten straks veilig te behandelen.

Waarom is de prekliniek gemoderniseerd?
Bij het betrekken van het nieuwe ACTA-gebouw in 2010 is ervoor gekozen om de ‘oude‘ preklinische behandeleenheden mee te verhuizen. Zo kon er eerst een nieuwe gezamenlijke visie op het skillslab worden ontwikkeld, voordat het skillslab opnieuw werd ingericht.

Beeld: Yvonne Compier