Corine Visscher, hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie

Dr Corine Visscher is per 1 januari 2018 door de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot hoogleraar Orofaciale Fysiotherapie aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA). Ze is aangesteld via de NWO Johanna Westerdijk Talentimpuls voor vijf jaar.

26-01-2018 | 9:04

Corine Visscher richt zich in haar onderzoek op patiënten met chronische pijn in het algemeen en aandoeningen van het kaakgewricht en hoofdpijn in het bijzonder. Ze is betrokken bij de herziening van het curriculum van ACTA. Daarnaast behandelt ze patiënten in een multidisciplinair team, dat bestaat uit tandarts-gnathologen (in opleiding), orofaciaal fysiotherapeuten en een psycholoog. Als hoogleraar gaat Visscher zich richten op de diagnostiek en behandeling van spier en gewrichtsaandoeningen van het kauwstelsel en de nek. Hierbij kan gedacht worden aan (chronische) pijnklachten, bewegingsstoornissen en de nazorg bij oncologische patiënten.

Nekklachten
Visscher is orofaciaal fysiotherapeut en epidemioloog. Ze was tot 1 januari 2018 universitair hoofddocent en voorzitter van de sectie Orale kinesiologie bij ACTA. Per januari 2018 is Visscher opleidingsdirecteur van de master. In 2000 promoveerde Visscher aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar temporomandibulaire disfunctie (TMD) en nekklachten. Corine Visscher is (co)auteur van meer dan 70 internationale peer-reviewed publicaties, medeauteur van het internationale classificatiesysteem voor TMD (DC/TMD) en bestuurslid van de Physical Therapy Board of Craniofacial and Cervical Therapeutics.

Johanna Westerdijk 
Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar, prof. dr. Johanna Westerdijk, werd benoemd. Reden voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) om in 2017 extra geld vrij te maken en de NWO Johanna Westerdijk Talentimpuls in te stellen. Nederlandse universiteiten kregen daarmee de kans talentvolle vrouwelijke wetenschappers voor te dragen. Vanuit ACTA werden dr. Corine Visscher en dr. Marja Laine voorgedragen die beide geschikt werden geacht voor de functie van hoogleraar.

Meer informatie
Westerdijk Talentimpuls
Benoeming Marja Laine