Jan de Visscher, hoogleraar Oral Medicine

Dr. Jan de Visscher is per 1 januari 2018 benoemd tot hoogleraar Oral Medicine aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Er is sprake van een dubbelbenoeming aan het VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De aanstelling vindt plaats bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA).

14-03-2018 | 11:20

Jan de Visscher is sinds 1982 als MKA-chirurg/hoofdhals-oncoloog werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en sinds 2014 in VUmc. In het MCL is hij tevens perifeer opleider voor de opleiding tot  MKA-chirurg in het UMC Groningen. Het tandartsexamen werd in 1977 behaald, het artsexamen in 1991. Hij werd opgeleid tot MKA-chirurg in het Radboud universitair medisch centrum te Nijmegen. In 1999 promoveerde De Visscher op diverse aspecten van de diagnostiek en de behandeling van het plaveiselcelcarcinoom van de lip. Jan de Visscher is een veel gevraagde spreker zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast organiseert en verzorgt hij regelmatig postacademisch onderwijs op het gebied van de mondpathologie en de hoofdhals-oncologie. Verder heeft hij zowel nationaal als internationaal meerdere bestuurlijke functies  bekleed.  Van 2006 tot 2008 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA).

Afwijkingen in de mondholte en speekselklierafwijkingen
Het onderzoek van Jan de Visscher richt zich op het vakgebied Oral Medicine, in het bijzonder de diagnostiek en behandeling van premaligne en maligne afwijkingen in de mondholte en van speekselklierafwijkingen. Met deze benoeming wordt het speerpunt van de afdeling MKA op het gebied van oral medicine, mondkanker en speekselklieraandoeningen verder versterkt.