Bekijk eindrapport en ontwerpbesluit in samenhang, zegt Feilzer in brief aan Eerste Kamer en Tweede Kamer

In een brief aan Eerste- en Tweede Kamerleden schrijft ACTA-decaan Albert Feilzer dat ACTA zich grote zorgen maakt.

16-08-2018 | 12:09

Afgelopen juni verscheen het eindrapport Capaciteit in de mondzorg 2018. Daarin wordt geadviseerd het aantal opleidingsplaatsen in de Tandheelkunde te verhogen naar 390. De instroom van de opleidingen mondzorgkunde (de HBO-opleiding tot mondhygiënist) blijft ongemoeid. Voor mondhygiënisten wordt  - zoals beschreven in het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist - een taakherschikking voorgesteld waarbij mondhygiënisten een deel van de werkzaamheden van tandartsen overnemen (zoals zelfstandig verdoven en röntgenfoto’s maken) . ACTA-decaan Albert Feilzer voorziet problemen wanneer het eindrapport en het ontwerpbesluit los van elkaar worden gezien en stelt voor ze in samenhang met elkaar te bekijken.

Al jaren is er een roep om meer tandartsen op te leiden en wordt een groot tandartsentekort verwacht. Zowel in 2009, 2010 als in 2013 adviseerde het Capaciteitsorgaan de opleidingscapaciteit in de tandheelkunde te verhogen. Deze adviezen zijn destijds echter niet door het ministerie van VWS overgenomen. "Omdat de minister zelf kanttekeningen plaatst bij het eindrapport Capaciteit in de mondzorg 2018 en daarvoor nader onderzoek wil laten uitvoeren is het moeilijk te vatten dat hij anderzijds wel het advies overneemt uit het ontwerpbesluit Tijdelijk besluit [..], stelt ACTA-decaan Albert Feilzer.

Werkelijk problemen
Het voorgestelde Tijdelijk Besluit (…) biedt ook geen oplossing voor de werkelijke problemen waar de mondzorg voor staat. Albert Feilzer: "Omdat mondzorg nauwelijks in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, gaan steeds meer Nederlanders helemaal niet meer naar de tandarts, of stellen ze na een bezoek de behandeling uit." Volgens Feilzer is de mondzorg voor volwassenen te beperkt, schiet de mondzorg voor ouderen tekort en bezoekt een groot deel van de jeugd geen tandarts, ook al zijn kinderen wel verzekerd. Dit alles is negatief voor de algehele gezondheid van Nederlanders en maakt de zorg uiteindelijk duurder. Bovendien zijn de mogelijkheden van taakdelegatie en taakherschikking al volledig uitgebuit. "Het zou daarom veel verstandiger zijn wanneer alle partijen in de mondzorg gezamenlijk met de ministeries van VWS en OCM scenario’s ontwikkelen die daadwerkelijk effect kunnen hebben op de werkelijke problemen waar de mondzorg in Nederland mee kampt," aldus Feilzer.

Download de brieven
Brief aan de Tweede Kamer
Brief aan de Eerste Kamer

Media-aandacht
Nationale Zorggids/ Mondzorg minder toegankelijk door huidig verzekeringsstelsel
NOS/Mondzorg in Nederland steeds minder toegankelijk
NOSRadio1/Spraakmakers (vanaf 3 minuten)
Het Parool/Mondzorg in Nederland steeds minder toegankelijk