'Is goede mondzorg alleen voor wie rijk is?'

De mondzorg in Nederland is systematisch uitgehold; er zijn te weinig tandartsen en de basiszorgverzekering vergoedt steeds minder, schrijft ACTA-decaan Albert Feilzer in het Parool.

28-08-2018 | 13:25

Niemand kan zeggen dat een tekort aan tandartsen in Nederland als verrassing komt. In 2009, 2010 en 2013 heeft het Capaciteitsorgaan, dat de regering adviseert over de toekomstige behoefte aan zorgprofessionals, rapporten over de mondzorg gemaakt. De behoefte aan tandartsen werd groter dan het aanbod, ­aldus het orgaan. Het advies: vergroot de opleidingscapaciteit. Helaas zijn de adviezen niet opgevolgd door het ministerie van VWS.

Omdat in 2017 tandheelkundige beroepsverenigingen de noodklok luidden over een aankomend groot tandartsentekort, heeft de Tweede Kamer in het najaar 2017 bij de minister van Volksgezondheid gevraagd om nog een capaciteitsonderzoek. Er kwam een rapport van twee samenwerkende onderzoeksbureaus (Panteia en Etil), dat net voor het zomerreces aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Zoals te verwachten valt, verschillen de uitkomsten en adviezen van dat rapport weinig met die in de drie eerdere rapporten van het Capaciteitsorgaan. Het advies: verhoog de numerus fixus voor de opleidingen tandheelkunde met 150 plaatsen. Maar wat is er werkelijk aan de hand? De beantwoording van de vraag hoeveel mondzorgverleners er eigenlijk nodig zijn in Nederland is namelijk complexer dan de vraag hoeveel artsen er nodig zijn. In de mondzorg wordt de zorgvraag namelijk ook beïnvloed door de kosten voor de patiënt.

Download de brieven

Lees het complete opiniestuk van Albert Feilzer


Media-aandacht

Editie NL > Hoogleraar luidt noodklok dure mondzorg: 'Aan een gebit zie je hoe rijk iemand is'

Nationale Zorggids > Mondzorg minder toegankelijk door huidig verzekeringsstelsel

NOS > Mondzorg in Nederland steeds minder toegankelijk

NOSRadio1 > Spraakmakers (vanaf 3 minuten)

Het Parool > Mondzorg in Nederland steeds minder toegankelijk