ACTA ontvangt subsidie voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson

ACTA-onderzoeker Merel Verhoeff (sectie Orale Kinesiologie) ontvangt €14500 voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson, tandenknarsen (bruxisme) en kaakgewrichtsklachten (temporomandibulaire dysfunctie).

04-12-2018 | 16:13

Ze ontvangt de subside van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT), de Stichting Mondzorg en Parkinson en de Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Tandheelkunde (NWVT). De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die bekend staat om zijn motorische verschijnselen, waarbij onwillekeurige bewegingen een grote rol spelen. Daarnaast zijn ook niet-motorische symptomen aanwezig, zoals pijn. De ziekte lijkt associaties te hebben met tandenknarsen en kaakgewrichtsklachten. Uit een recent gepubliceerde pilot studie, waarbij vragenlijsten werden ingezet, kwam dit naar voren. Maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Om deze associaties objectief te kunnen bevestigen is klinisch onderzoek nodig. Dankzij de subsidie wordt nu gestart met deze klinische studie. Daarnaast wordt er in de studie ook geprobeerd de factoren te identificeren die deze associatie kunnen beïnvloeden. Met deze bijdrage hoopt ACTA een rol te spelen in een betere kwaliteit van leven voor een groep kwetsbare ouderen.