Voorkeur voor keuzeonderdelen? En Ma1?

Als je, als master1-student, volgend jaar optimaal gebruik wil maken van de voorkeuren voor keuzeonderdelen dan is het raadzaam al dit academische jaar gebruik te maken van alle (her)tentamen gelegenheden die in het eerstejaars masterprogramma worden aangeboden.

21-06-2019 | 16:41

De planning van het derdejaars masterprogramma start eind juni. Wanneer je aan de ingangseisen voldoet die in het OER 2018-2019 van de masteropleiding staan beschreven, kan er rekening gehouden worden met eventuele voorkeuren voor keuzeonderdelen in het derdejaars onderwijsprogramma. Immers, voor sommige blokken valt de eerstvolgende gelegenheid nadat de planning voor het derdejaars programma is gestart. De instroom in het derdejaars masterprogramma verandert hierdoor niet.

OER 2018-2019 masteropleiding ingangseisen
(art. 4.3.1) Aan het onderwijs van het derdejaars masterprogramma kan slechts worden deelgenomen indien het onderwijs van alle onderdelen van het tweedejaars masterprogramma is gevolgd en de volgende eerstejaars onderdelen van het masterprogramma met een voldoende zijn afgerond: Blok Afwijkingen van het Kaakgewricht en Speekselklieren, Blok Diagnostiek en Rehabilitatie, Blok Functieherstel met Uitneembare Voorzieningen, Blok Groei en Ontwikkeling, Blok Mondziekten, Kaakchirurgie en Functionele Anatomie, Blok Medisch Tandheelkundige Interactie II, Blok Pijn en Trauma, en het Blok Specifieke Patiëntengroepen.