ACTA-promovendus Ilse de Boer ontvangt prijs voor beste proefschrift

ACTA-promovendus Ilse de Boer ontving op woensdag 10 april de NWVT Hamer-Duyvensprijs 2018 voor haar proefschrift 'Virtual Reality as Innovation in Dental Education - Validation of a virtual reality environment: collecting evidence ‘on-the-fly’ during development and implementation'.

10-04-2019 | 20:50

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen (NWVT) kent eenmaal per jaar een wetenschappelijke onderscheiding toe aan het tandheelkundig proefschrift dat door de prijscommissie als beste van dat jaar is beoordeeld.

De Boer deed haar promotie-onderzoek onder begeleiding van promotor prof. dr. Wesselink en copromotor dr. Vervoorn. Zij ontving de prijs vanwege de relevantie van het onderwerp voor de opleiding van de tandarts algemeen practicus. De commissie geeft aan haar proefschrift met veel interesse te hebben gelezen en goed nota te hebben genomen van de klinische implicaties van haar conclusies.

Meer informatie
Lees meer over het winnende proefschrift
Lees meer over de NWVT Hamer-Duyvensprijs