ACTA arts-onderzoeker Anna van Rossem ontvangt onderzoeksprijs

ACTA arts-onderzoeker Anna van Rossem (Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Amsterdam UMC, locatie VUmc) ontving 30 oktober de Amsterdam Medical Student Journal Onderzoeksprijs 2019 tijdens het Nicolaes Tulp Symposium

27-11-2019 | 13:47

Ze ontving de prijs voor haar afstudeeronderzoek naar de maximaal acceptabele adamsappelgrootte bij volwassen vrouwen in het kader van gelaatschirurgie bij transgenders. Het onderzoek werd uitgevoerd in Amsterdam UMC, locatie VUmc, onder leiding van Rico Rinkel, KNO-arts, en Brigitte Meijer, MKA-chirurg. Anna van Rossem is kort geleden begonnen met haar promotieonderzoek. Ze doet onderzoek naar de diverse aspecten van genderbevestigende gelaatschirurgie. Ze wil in 2020 te starten met de studie Tandheelkunde bij ACTA ter voorbereiding op haar opleiding tot MKA-chirurg.