Kennisagenda Mondgezondheid verschenen

Voor het eerst is er een mondzorg-brede Kennisagenda samengesteld in Nederland. Het rapport waarin het proces en de uitkomsten van de Kennisagenda staan beschreven, wordt de komende periode meegestuurd met diverse tijdschriften en is tevens online beschikbaar.

21-11-2019 | 14:22

Voor het eerst is er een mondzorg-brede Kennisagenda samengesteld in Nederland. Het rapport waarin het proces en de uitkomsten van de Kennisagenda staan beschreven wordt de komende periode meegestuurd met diverse tijdschriften en is tevens online beschikbaar.

Waarom deze Kennisagenda?
Het onderzoek in de mondzorg gaat vooral over fundamentele en materiaal-technische vraagstellingen. Het is daarbij niet duidelijk of dit onderzoek aansluit bij de kennisbehoeften van mondzorgprofessionals en patiënten. 

Om in kaart te brengen wat de belangrijkste kennishiaten binnen de mondzorg zijn is het project mondzorg2020 uitgevoerd met als doel: het ontwikkelen van een Kennisagenda Mondgezondheid. Een collectief samengestelde en daardoor breed gedragen kennisagenda levert een positieve bijdrage aan evidence-based mondzorg. Hierdoor kan de kwaliteit en transparantie van de mondzorg verbeteren.

Werkwijze
Allereerst is voor mondzorgprofessionals en patiënten afzonderlijk geïnventariseerd welke knelpunten zij binnen de mondzorg ervaren en welke onderzoeksthema’s zij het belangrijkst vinden. Vervolgens zijn mondzorgprofessionals en patiënten samen uitgenodigd voor een dialoog waarin consensus werd bereikt over de uiteindelijke Kennisagenda Mondgezondheid. Op basis hiervan heeft de projectgroep een top 8 samengesteld van onderwerpen met de hoogste prioriteit. 

Kennisagenda Mondgezondheid verschenen BEELD