Dagmar Else Slot hoogleraar ‘Preventie in de mondzorg’

Dagmar Else Slot is per 1 september 2020 aangesteld in het kader van het Fenna Diemer-Lindeboom leerstoelen programma bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en benoemd tot hoogleraar ‘Preventie in de mondzorg, in het bijzonder de klinische toepassing’. Ze is verbonden aan de sectie Parodontologie van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA). Daarmee heeft ACTA de primeur, want zij is in Nederland de eerste mondhygiënist die benoemd is als hoogleraar.

01-07-2020 | 12:24

ACTA-wetenschapper dr. Dagmar Else Slot is een internationaal gerenommeerd onderzoeker op het gebied van de preventieve mondzorg, in het bijzonder interventies in de dagelijkse mondzorgpraktijk en mondhygiënische zelfzorg. De leerstoel richt zich op preventie van ziekten van de harde en zachte mondweefsels. Alledaagse mondverzorging doet iedereen, toch zijn nog lang niet alle effecten van tandenborstels, tandpasta, interdentale hulpmiddelen en spoelmiddelen ontrafelt.
Slot heeft een groot aantal klinische studies gedaan op het gebied van preventie en behandeling van parodontale aandoeningen. Met haar specifieke expertise van systematische reviews over preventieve mondverzorging adviezen en instructies van mondzorgverleners aan patiënten, heeft zij ook bijgedragen aan internationale werkgroepen en richtlijnen.

Dagelijkse mondverzorgingsadviezen
De leerstoel staat ten dienste van het onderwijs voor studenten Tandheelkunde en de post-initiële master Oral Health Sciences, daarnaast het postacademisch onderwijs voor tandartsen en mondhygiënisten. Slot wil zich specifiek met haar leerstoel richten op het belangrijke perspectief van de inhoud en vorm van de dagelijkse mondverzorgingsadviezen. Door het ontwikkelen en evalueren van onderzoeksresultaten en richting te geven aan een evidence-based praktijkrichtlijn voor dagelijkse mondhygiënische zelfzorg. De leerstoel Preventie in de mondzorg, in het bijzonder de klinische toepassing heeft uiteindelijk als doel de mondgezondheidswetenschap dichter bij de dagelijkse mondzorgpraktijk te brengen.

Well known dental hygienist
Dr. Dagmar Else Slot (1975) is mondhygiënist, onderwijsdeskundige, klinisch epidemioloog en volgt op dit moment een MBA in healthcare management. In 2015 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar preventie van gingivitis en behandeling van parodontitis middels chloorhexdine gels en lasers. Tot haar benoeming was ze universitair hoofddocent bij de sectie Parodontologie en ad interim sectievoorzitter van sectie Kindertandheelkunde van ACTA. Ze is internationaal gezien (co)auteur van meer dan 120 peer-reviewed publicaties, ontving diverse prijzen voor haar wetenschappelijke oeuvre en is een zogenoemde “well known dental hygienist”.

Fenna Diemer-Lindeboom
De VU wil met het programma Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) leerstoelen vrouwelijk wetenschappelijk talent spotten en hen vervolgens stimuleren om naar de top door te stromen. Op deze wijze wordt de structurele ondervertegenwoordiging van vrouwelijke hoogleraren tegengegaan. Vrouwelijke universitaire (hoofd)docenten worden door faculteiten voorgedragen voor een FDL-leerstoel. Op basis van haar uitgebreide wetenschappelijke oeuvre, grote internationale bekendheid, ruime onderwijsvaardigheden en managementkwaliteiten werd dr. Dagmar Else Slot vanuit ACTA voorgedragen voor deze bijzondere leerstoel.

Meer informatie
Programma Fenna Diemer-Lindeboom