ACTA onderzoekt langetermijneffecten behandeling kinderkanker

Komend jaar gaat Juliette Stolze onderzoek doen naar de langetermijneffecten op de mondgezondheid na behandeling van kinderkanker. Haar onderzoek, dat financieel wordt ondersteund door KIKA, is een samenwerking tussen het Prinses Máxima centrum en ACTA.

10-12-2020 | 9:28

Het onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek, de zogenaamde SKION LATER studie, waarin langetermijneffecten van de behandeling van kinderkanker op allerlei organen worden onderzocht. Stolze wil met haar onderzoek vaststellen hoe vaak langetermijneffecten zoals hyposalivatie, xerostomie, afwijkingen in de gebitsontwikkeling en andere mondproblemen voorkomen na behandeling van kinderkanker. Ook wil ze met haar onderzoek inzicht krijgen in de risicofactoren op deze langetermijneffecten. Daarnaast onderzoekt ze de relatie tussen de langetermijneffecten en mondgezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven.

Betere kwaliteit van leven
Met de resultaten kan de richtlijn voor screening tijdens een langetermijn follow-up, zoals de SKION LATER richtlijn, worden aangescherpt en uitgebreid. Op die manier kan de tandheelkundige preventieve zorg doelmatiger worden ingezet, met als belangrijk oogmerk het streven naar een betere kwaliteit van leven. Daarnaast wordt meer aandacht gecreëerd voor langetermijneffecten op de mondgezondheid na behandeling van kinderkanker onder zowel medische- als mondzorg professionals. Het project wordt vanuit ACTA begeleid door universitair hoofddocenten Judith Raber-Durlacher en Henk Brand.