ACTA ontvangt substantieel subsidiebedrag voor onderzoek naar microbioom

ACTA krijgt samen met 3 andere UvA-faculteiten 2,25 miljoen euro subsidie van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor onderzoek naar ons microbioom.

11-11-2020 | 15:19

Ieder mens heeft zijn eigen unieke microbioom. Dit wordt gevormd tijdens de geboorte onder invloed van genen, immuniteit, culturele-, socio-economische- en omgevingsfactoren. Het microbioom bepaalt mede je gezondheid. Een disbalans in je eigen unieke microbioom, bijvoorbeeld in de darmen of de mond, heeft niet alleen consequenties voor darm- en mondgezondheid, maar beïnvloed ook je algehele gezondheid. De onderzoekers willen met dit onderzoek al deze verschillende invloeden op de microbioom onderzoeken en nagaan of ze in staat zijn ziektes te voorspellen en te voorkomen.

Gedrag of microbioom?
Dat doen ze o.a. door een grote groep kinderen en volwassenen in Amsterdam met diverse culturele achtergronden over een langere periode te volgen. Wat zorgt er bijvoorbeeld voor dat een kindje dik is? Komt dat door gedrag of door een bepaald microbioom? En wat gebeurt er als je iets verandert in bv. het eetpatroon, verandert je microbioom dan mee?

ACTA penvoerder
Initiatiefnemers voor dit nieuwe UvA Research Priority Area (RPA) van de UvA zijn Egija Zaura en Wim Crielaard (Preventieve Tandheelkunde). Wim Crielaard wordt de directeur van het RPA, waarin ACTA penvoerder is en samenwerkt met de UvA-faculteiten Gedrag en Maatschappij, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en het Amsterdam UMC. Met deze samenwerking en de opgedane kennis hopen de gezamenlijke faculteiten een belangrijk expertisecentrum te worden op het gebied van het menselijk microbioom.

Beeld: Zaura et al (2017) ISME J