ACTA Cliëntenraad geïnstalleerd

Op woensdag 2 juni werd de eerste cliëntenraad van ACTA tijdens een feestelijke bijeenkomst geïnstalleerd door decaan Frank Abbas en directeur zorg Dyonne Broers.

11-06-2021 | 13:26

Met de instelling van de cliëntenraad voldoet ACTA nu aan de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Nog belangrijker is het dat ACTA hiermee patiënten de mogelijkheid geeft om mee te praten over de kwaliteit van zorg.

4 bijzonder gemotiveerde raadsleden nemen zitting in de cliëntenraad. De raadsleden zijn: Hans Ruinemans, Luuk Geertsen, Henny van Vegten en Will van Dinter.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina van de ACTA cliëntenraad. U kunt uw vraag ook mailen naar: zorgbeleid@acta.nl.