Elsbeth Kalenderian benoemd tot nieuwe decaan ACTA (NL/ENG)

De Colleges van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben prof dr Elsbeth Kalenderian benoemd tot decaan van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het samenwerkingsverband van de Faculteiten der Tandheelkunde van UvA en VU. Kalenderian is nu nog verbonden aan de School of Dentistry van de University of California - San Francisco. De benoeming is voor een periode van vijf jaar en gaat in per 1 augustus 2021. Kalenderian is tevens benoemd tot hoogleraar Algemene Tandheelkunde aan de UvA.

17-02-2021 | 13:18

20210217 Elsbeth Kalenderian benoemd tot nieuwe decaan ACTA - beeldKalenderian volgt prof. dr. Frank Abbas op, die het decanaat sinds juli 2019 waarnam. De benoeming kwam tot stand in samenspraak met de Facultaire Studentenraad en de Ondernemingsraad van ACTA.

‘Elsbeth Kalenderian heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in de academische wereld en de publieke gezondheidszorg. Ze is een doorgewinterde bestuurder en daarnaast een uitstekend wetenschapper op het terrein van mondgezondheid en een ervaren clinicus’, vertelt Karen Maex, voorzitter van de selectiecommissie en rector magnificus van de UvA. ‘We zijn dan ook erg blij dat Elsbeth Kalenderian de overstap van de VS naar Amsterdam wil maken om richting en sturing te geven aan ACTA, aldus Vinod Subramaniam, rector magnificus van de VU.

Wetenschappelijke loopbaan en bestuurlijke functies
Elisabeth (Elsbeth) Kalenderian (1959) is sinds 2016 hoogleraar Preventive & Restorative Dental Sciences aan de School of Dentistry van de University of California - San Francisco (UCSF). Ze is Principal Investigator van verschillende, door de Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) gefinancierde studies op het terrein van patiëntveiligheid, kwaliteitsmetingen en kwaliteitsverbetering in de tandheelkunde. Aan de UCSF leidde ze ook de afdeling Preventive & Restorative Dental Sciences. Van 2007 tot 2016 was Kalenderian werkzaam als clinic dean en voorzitter van de afdeling Oral Health Policy and Epidemiology van de Harvard School of Dental Medicine.

Ook in de publieke gezondheidszorg bekleedde Kalenderian verschillende leidinggevende functies, onder meer bij de American Heart Association en de American Stroke Association, en aan het North Shore Medical Center (Salem, VS). Tevens was Kalenderian directeur van Transition House (Cambridge, VS), een toonaangevend bureau gericht op interventie en preventie van huiselijk geweld.

Kalenderian studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze voltooide haar klinische opleiding in de kaakchirurgie aan Boston University en behaalde de Master of Public Health aan Harvard University. Kalenderian promoveerde aan de UvA (ACTA) op een onderzoek naar diagnostische terminologie in de tandheelkunde.

-------------------------------------------------------- English version -----------------------------------------------------------

Elsbeth Kalenderian appointed new dean of ACTA

The Executive Boards of the University of Amsterdam (UvA) and the Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) have appointed Prof. Elsbeth Kalenderian as dean of the Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), a joint venture of the Faculties of Dentistry of the UvA and of VU Amsterdam. Kalenderian is currently affiliated with the University of California - San Francisco School of Dentistry. The appointment is for a period of five years and will take effect on 1 August 2021. Kalenderian has also been appointed as professor of Comprehensive Dentistry at the UvA.

Kalenderian will succeed Prof. Frank Abbas, who has been in office since July 2019. The appointment was made in consultation with the Faculty Student Council and the ACTA Works Council.

‘Elsbeth Kalenderian has more than twenty-five years of experience in academia and public health. She is an excellent oral health scientist and an experienced clinician, as well as a seasoned academic leader,’ said Karen Maex, chair of the selection committee and rector magnificus of the UvA. Vinod Subramaniam, rector magnificus of VU Amsterdam: ‘We are therefore very pleased that Elsbeth Kalenderian will be making the switch from the US to Amsterdam to bring her leadership and vision to ACTA.’

Scientific career and managerial positions
Elisabeth (Elsbeth) Kalenderian (1959) has been professor of Preventive & Restorative Dental Sciences at the School of Dentistry at the University of California - San Francisco (UCSF) since 2016. She is principal investigator of several US National Institutes of Health (NIH) funded studies in the fields of patient safety, quality measurement and quality improvement in dentistry. She also headed the Preventive & Restorative Dental Sciences department at UCSF. From 2007 to 2016, Kalenderian served as clinic dean and chair of the Department of Oral Health Policy and Epidemiology at Harvard School of Dental Medicine.

Kalenderian has also held a variety of leadership positions in the public health sector, including at the American Heart Association, the American Stroke Association and the North Shore Medical Center (Salem, USA). Kalenderian was also director of Transition House (Cambridge, USA), a leading agency focused on intervention and prevention of domestic violence.

Kalenderian obtained her dental degree from the University of Groningen. She completed her clinical training in oral and maxillofacial surgery at Boston University and obtained a Master’s degree in Public Health from Harvard University. Kalenderian obtained her PhD from the UvA for research at ACTA into diagnostic terminology in dentistry.